Välkommen till WebManualen!

Här finns information, guider, förklaringar och instruktioner om hur man använder webb-verktyget Rosiro WebMan. WebMan har utvecklats sedan 2002 och uppdaterats nästan dagligen sedan dess. Här är den senaste dokumentationen.

WebMan är ett multianvändarsystem och det finns många olika användartyper, roller och grupper. Manualen beskriver huvudsakligen hur det ser ut och fungerar när man är inloggad som administratör, t ex hur man lägger till nya sidor, användare och grupper, eller hur man redigerar och publicerar innehåll med mera. Det mesta av detta är dolt för andra användartyper.

WebManualen:

  • Ordet "tryck" används i manualen stället för "klick" eller "tap".
  • Alla bilder i manualen är från dator, ej mobil. Förutom en annan layout kan vissa förenklingar för mobil förekomma.
  • Olika vyer förekommer ofta i WebMan. Sidor ser ofta annorlunda ut beroende på vilka roller användaren har.
  • En person som inte är inloggad kallas "besökare". Inloggade personer är "användare".
  • All administration i WebMan sker på engelska.

Frågor?

Har du frågor eller vill komma i kontakt så går det bra att skicka ett meddelande direkt eller Ställa en fråga. Du kan även skriva frågor i kommentarsfälten på sidorna.


Not your language?

English translation »
Traduction française »
Deutsche Übersetzung »
Tafsiri ya Kiswahili »