Epost info

Man kan se och läsa sina email i ett epost-program, t ex Thunderbird (pc) eller Mail (mac). Man kan också kolla sina mail via en webbsida i ett webbläsare, t ex Edge, Firefox (pc) eller Safari (mac), en sk "webbmail".

Loopias webbmail

På Loopias webbmail kan du se dina mail hos dem. Url-adressen är: https://webbmail.loopia.se. Skriv din epost och lösenord för att logga in.

Mailprogram

All epost lagras på mail-servern som webbhotellet tillhandahåller. Om man inte använder webbmailen utan ett mailprogram i stället finns det två metoder för att hämta sin epost. Normalt sett så funkar de så här:

  • Pop3
    När man öppnar sitt epost-program hämtas alla mail från servern och flyttas till datorn man använder. Mailen försvinner från servern.
  • Imap
    När man öppnar epost-programmet hämtas mailen till datorn, men en kopia ligger kvar på servern. Varje gång man kollar sin mail synkroniseras server och dator. På det sättet kan man använda flera olika datorer eller telefoner för att kolla sin mail.

Om man använder Imap kan man flytta mail mellan servern och den dator man för tillfället använder. Det gör man genom att skapa lokala mappar i datorns mailprogram och sedan flytta mailen mellan dem och servermapparna. Man måste själv måste hålla ordning på mappar och epost och ladda ned det man vill spara lokalt på datorn. Man måste också tömma sin inbox och andra mappar på servern med jämna mellanrum, annars svämmar mailen över och servern blir full.

Hur tömmer man?

På en webbmail kan man endast rensa sina mail genom att radera dem. De hamnar då i papperskorgen och den måste tömmas då och då för att mailen verkligen ska försvinna. Men man kanske vill rensa ut och samtidigt spara en backup av sina gamla mail - Hur gör man då?

Spara lokalt i datorn

I mailprogrammet (Thunderbird eller Mail) skapar man en ny mapp under Lokala mappar (On my Mac, på en Mac). Klicka sedan på Inkorgen, eller någon annan mapp som inte ligger under Lokala mappar, så att listan med mailen på servern visas. Markera och dra sedan de mail som ska sparas från listan till den lokala mappen. Då försvinner de från servern och lagras i stället i din dator. Det funkar bakvänt också - du kan dra ett mail från din lokala mapp till en mapp på servern för att ladda upp det.

Varning: Om datorn behöver uppgraderas eller bytas ut måste man se till att spara en backup på de lokala mapparna med mail, annars går de förlorade. Under Verktyg -> Kontoinställningar -> Serverinställningar (Thunderbird) kan man se var de lokala mailen sparas. På en Mac ser det annorlunda ut, men det fungerar i princip på samma sätt.

Lagring av mail

Inställningar för Loopia epost-konto

Nedan följer kontoinställningar för Loopia i epost-programmen:

Epostkonto hos Loopia
🙂