Ändra mallinställningar

I normala fall är mallarnas förinställda värden användbara som de är. Men det går att göra inställningar för att finjustera mallar på detaljnivå.

1. Öppna kontrollpanelen och tryck på Templates under fliken Global.

Template settings 1

2. Tryck på pennan till höger om mallen.

Template settings 2

3. Mallens inställningar öppnas. De är indelade i några flikar med inställningar som hör ihop. Flikarna Comments, Carousel och Headlines finns endast på de mallar där dessa moduler ingår.

 • Settings
  Innehåller de inställningar som är specifika för just den valda mallen. Här bestäms ofta layout och innehåll, video, ljud, headlines, hur sidan ska bete sig i mobil-läge mm.
 • Background
  Här kan man utforma hur sidornas bakgrunder ska se ut. Bakgrundsbilder, färger, toningar och skuggor mm.
 • Content
  Allt innehåll på sidorna ligger i olika areor i mallarnas design. På content-fliken kan man ställa in hur dessa ytor - "boxar" - ser ut och beter sig. Bakgrund (inne i boxarna), färg, toning, opacitet, placering, animation mm.
 • Comments
  Om mallen kan innehålla kommentarfält kan man ställa in hur de ska användas.
 • Carousel
  Om mallen kan innehålla bildspel (Image carousel) så finns inställningar för dem här. Alla sidor som använder en mall med Carousel har olika bilder i bildspelet.
 • Headlines
  Om mallen har headlines (senaste nytt hämtat från blog-sidor) kan man här ställa in hur de ska visas.
 • Extra settings
  Innehåller ytterligare variabler som kan namnges och ställas in.

Flikarna Comments, Carousel och Headlines innehåller samma inställningar för alla mallar, men alla mallar kan ha olika inställningar. Alla inställningar har ett förinställt värde (default).

Template settings 3

Tre nivåer

Alla inställningar i systemet ärvs på tre nivåer: De inställningar som kan göras på hela webbplatsen kan även göras på varje mall, och varje malls inställningar kan i sin tur också skrivas över på varje sida.

Settings structure

🙂