Ändra mallinställning

I normala fall är mallarnas förinställda värden användbara som de är. Men det går att göra inställningar för att finjustera mallar på detaljnivå.

1. Öppna kontrollpanelen och tryck på Templates under fliken Global.

Template setting 1

2. Tryck på pennan till höger om mallen.

Template setting 2

3. Mallens inställningar öppnas. Alla mallar har olika inställningar. De är indelade i några flikar med inställningar som hör ihop:

 • Settings
  Innehåller de inställningar som är specifika för just den valda mallen. Här bestäms ofta layout och innehåll, hur sidan ska bete sig i mobil-läge mm.
 • Background
  Här kan man utforma hur sidornas bakgrunder ska se ut. Bakgrundsbilder, färger, toningar och skuggor mm.
 • Content
  Allt innehåll på sidorna ligger i olika areor i mallarnas design. På content-fliken kan man ställa in hur dessa ytor - "boxar" - ser ut och beter sig. Bakgrund (inne i boxarna), färg, toning, opacitet, placering, animation mm
 • Comments
  Om mallen kan innehålla kommentarfält kan man ställa in hur de ska användas.
 • Carousel
  Om mallen kan innehålla bildspel (Image carousel) så finns inställningar för dem här.
 • Extra settings
  Innehåller ytterligare variabler som kan namnges och ställas in.

Flikarna Comments och Carousel innehåller samma inställningar för alla mallar, men alla mallar kan ha olika inställningar. 

Template setting 3

4. Om man inte skriver något värde eller om man tar bort en inställning får den sitt förinställda värde. Ändra inställningar på de olika flikarna och Uppdatera.

Olika nivåer

Alla inställningar som kan göras på en mall kan även göras på webbplatsnivå i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Settings, samt individuellt på varje sida. Inställningar för webbplatsen skrivs över av mallarnas inställningar om de är annorlunda. Mallarnas inställningar kan slutligen även skrivas över med andra värden på varje sida.

Settings structure

🙂