Redigera sidor

1. Gå till sidan som ska redigeras via menyn som vanligt. Tryck eller peka någonstans på texten som ska redigeras. En blå, tunn, streckad ruta visas runt området och underst i denna ruta finns en blå Edit-knapp. Områden utan befintligt innehåll visar endast Edit-knapparna. Vilka områden som kan redigeras och var de sitter beror på sidans mall.

Edit pages 1

2. Tryck på Edit-knappen för det område som ska redigeras. Innehållet öppnas i en redigerare (editor) och kan nu redigeras. Glöm inte att spara efteråt.

Edit pages 2

🙂