Ändra bild

I WebMan finns det en mängd olika sorters bilder som används i olika sammanhang. Varje typ av bild hanteras på olika sätt och sparas på olika platser på servern. Här handlar det om bilder som visas på sidorna, "Page images". De kan laddas upp, väljas och även raderas med hjälp av "Page image picker". I Page image picker kan man organisera bilder i mappar och lägga en länk på varje bild.

1. I mallarna finns speciella områden som är avsedda för bilder. Om det inte finns någon bild där visas istället en grön Image-knapp. Tryck på en av de gröna Image-knapparna.

Change image 1

2. Ett nytt fönster öppnas, "Page image picker". Tryck på en bild.

Change image 2

Fönstret stängs och Image-knappen byts ut mot bilden.

Change image 3

3. För att ta bort bilden: Tryck på bilden igen och välj nu istället den första, tomma rutan. Fönstret stängs. Bilden försvinner och den gröna Image-knappen visas nu igen. Själva bildfilen raderas inte, den finns kvar och är fortfarande tillgänglig och kan användas på andra platser och sidor.

Bildstorlek

Bilder av den här typen passar oftast bäst i liggande format, men det beror på mallens layout. När en bild laddas upp i Page image picker kontrolleras vilken bredd den har. Om bildens bredd är större än den max tillåtna så sparas den om i den storleken. Höjden ändras så att bildernas proportioner bibehålls och bilder roteras automatiskt rätt om de är stående eller liggande. När bilderna sedan visas skalas de om för att passa in i mallarnas bildområden.

🙂