Ändra bild

I WebMan finns det en mängd olika sorters bilder som används i olika sammanhang. Varje typ av bild hanteras på olika sätt och sparas på olika platser på servern. Här handlar det om bilder som visas på sidorna, "Page images". De kan laddas upp, väljas och även raderas med hjälp av "Page image picker". Page image picker är ett administrativt verktyg där man kan organisera bilderna (page images) i mappar och lägga en länk, respektive en liten text på varje bild.

1. I mallarna finns speciella områden som är avsedda för bilder. Om det inte finns någon bild där visas istället en grön Image-knapp. Den gröna rutan visar hur bred bilden kommer att bli (bildens höjd justeras proportionerligt). Tryck på en av de gröna Image-knapparna.

Change image 1

2. Ett nytt fönster öppnas, "Page image picker". Tryck på en bild.

Change image 2

Fönstret stängs och Image-knappen byts ut mot bilden.

Change image 3

3. För att ta bort bilden: Tryck på bilden igen och välj nu istället den första, tomma rutan i Page image picker. Fönstret stängs. Bilden försvinner och den gröna Image-knappen visas nu igen. Själva bildfilen raderas inte, den finns kvar och är fortfarande tillgänglig och kan användas på andra platser och sidor.

Bildstorlek

Bilder av den här typen passar oftast bäst i liggande format, men det beror på mallens layout. När en bild laddas upp i Page image picker kontrolleras vilken bredd den har. Man behöver i regel inte tänka på bildernas storlek eller proportioner. Om bildens bredd är större än den max tillåtna så skalas den ned och sparas om. Det görs för att den ska laddas ned snabbare. Proportioner bibehålls automatiskt. När bilden sedan visas skalas den om för att passa in i mallarnas bildområden.

🙂