Återställ innehåll

1. Öppna sidan och tryck på Edit för att redigera det valda text-området som vanligt. Editorn öppnar upp.

2. Längst ner finns tre knappar: Revert, Cancel och Save. Tryck på Revert. (Om knappen saknas finns det inget innehåll att återställa.)

Revert content 1

3. Nu visas en lista med alla tidigare versioner. De är sorterade med den senaste överst. Man ser en del av början av innehållet, vem som redigerade och när det gjordes. På varje sådan tidigare version finns tre länkar:

  • Delete, tar bort versionen (som därefter inte kan återställas).
  • Preview, förhandsvisar innehållet innan återställning.
  • Revert, återställer innehållet.
Revert content 2

När innehållet återställs till tidigare version sparas en ny säkerhetskopia av det aktuella innehållet. Därigenom kan man även ångra återställningen.

🙂