Byta sidans namn

1. Öppna sidans egenskaper för redigering. Det kan man göra på två sätt:

a) Öppna kontrollpanelen och tryck på Pages. Tryck sedan på pennan till höger om sidan i trädet med sidor.
b) Gå till sidan som vanligt via menyerna och tryck på pennan i informationsrutan längst ned.

2. Ändra Page name. Obs! I de allra flesta fall vill man även ändra Page title och oftast också Permalink till samma som sidans namn.

Change pagename 1

3. Tryck på Update.

🙂