Länk på bild

1. Tryck på en Image-knapp eller en bild. Page image picker öppnas.

2. Skriv länkens mål i fältet Image link och välj sedan bild. Det kan vara en intern länk (som i bilden nedan, eller en full, extern länk inklusive https://. (Man kan ladda upp en ny bild samtidigt om man vill.)

Image link 1

För att ändra en länk på en bild väljer man bilden igen. Bilden uppdateras och får länken till den nya angivna adressen samtidigt som Page image picker stängs. Välj bilden igen, men lämna länkfältet tomt om du vill ta bort länken.

3. För att kontrollera att länken fungerar måste man vara utloggad. Annars öppnas Page image picker igen när man trycker på bilden. Stäng ögat i footern. Då visas sidan likadant som för en vanlig, oinloggad besökare (med rätt länk på bilden).

Image link 2

4. Tryck nu på bilden med länken. Webbläsaren öppnar länken. Tryck på ögat igen för att öppna det och se sidan som administratör igen. Page image picker öppnas nu återigen när du trycker på bilden även den har en länk på sig.

Imagelink 3

🙂