Länk på bild

1. Tryck på en Image-knapp eller en bild. Page image picker öppnas.

2. Skriv länkens mål i fältet Link och välj sedan bild.

Image link 1

För att ändra en länk på en bild väljer man den igen (eller någon annan bild). Länken uppdateras och Page image picker stängs. Gör samma sak men lämna länkfältet tomt om du vill ta bort länken.

3. För att kontrollera att länken fungerar måste man vara utloggad. Annars öppnas Page image picker igen när man klickar på bilden. Stäng ögat i footern. Då visas sidan som en vanlig besökare.

Image link 2

4. Tryck nu på bilden med länken. Webbläsaren öppnar länken. Tryck på ögat igen för att öppna det och se sidan som administratör igen. Page image picker öppnas nu återigen när du trycker på bilden fast den har en länk på sig.

🙂