Ordningen på undersidor

Gäller sidor som har samma föräldersida (Parent) - sidor på samma nivå, sidor som är undersidor till samma sida.

1. Tryck på Pages under fliken Main i kontrollpanelen. Listan med trädet av sidor visas. Fäll ut den del av trädet där undersidornas ordning ska ändras.

2. Det finns två sätt att ändra undersidornas ordning.
a) Dra och släpp undersidan till en ny plats (på mobil endast möjligt när hjälp-läget är av). En gul platshållare visar var objektet kommer att landa.

Change subpage order 1

b) Tryck på upp- eller nedpilarna till vänster. Sidan flyttar ett steg. Om sidan ligger först på en nivå hamnar den sist med ett tryck på upp-pilen. Om sidan ligger sist hamnar den på första plats med ett tryck på ned-pilen.

Change subpage order 2
🙂