Publicera

När man är inloggad som administratör syns alla sidor i menyerna men de som inte är publicerade visas kursivt. För att publicera/avpublicera finns tre sätt:

a) Gå till kontrollpanelen och sedan vidare till Pages under fliken Main. Vik ut trädet och hitta sidan som ska publiceras/avpubliceras och tryck på kryssrutan på höger sida, bredvid pennan. Kryssrutan har 3 lägen: Inte publicerad (tom), publicerad för grupper (ibockad) och publicerad för alla (ibockad och fylld).

Publish page 1

b) Gör samma som i a) men tryck på pennan i stället. Sidans egenskaper öppnas och kan nu ändras. Välj mellan radioknapparna under published: Yes, Group, Group hidden och No. Läget "Group hidden" innebär att sidan endast syns i menyerna om besökaren är inloggad och tillhör en grupp som har access till sidan.

Publish page 2

c) Gå till sidan som ska ändras via menyn. Längst ned på sidan finns en informationsruta med en kryssruta (Publ). Kryssrutan har tre lägen:

  • En tom, dimmad kryssruta betyder att sidan inte är publicerad (No).
  • En ikryssad vit ruta betyder att sidan är publicerad för grupper (Group).
  • En ikryssad fylld ruta betyder att sidan är publicerad för alla (Yes).

Tryck igen för att växla mellan de tre lägena. (Ett tryck på pennan här tar dig direkt till sidans egenskaper som i punkt b).

Publish page 3

🙂