Skapa en bildmapp

1. Tryck på en bild. Page image picker öppnas.

Create image folder 1

2. Ett tryck på mappikonen med ett plus fäller ned avdelningen Create new folder. En ny mapp kan nu skapas samtidigt som en ny bild laddas upp. Skriv ett mappnamn och ange sedan bild att ladda upp vid Upload new image. I exemplet nedan har en mapp med namnet "natur" skapats.

Create image folder 2

3. Den uppladdade bilden är nu tillgänglig och kan väljas med ett tryck. Man kan se sökvägen till bilden och navigera i bildmapparna via den blå uppåtriktade pilen och med sökvägslänkar ovanför filväljaren. Tryck på Top för att komma tillbaka till toppnivån. En ny mapp finns nu där, som man kan trycka på för att navigera.

Create image folder 3

En bildmapp tas automatiskt bort när den sista bilden i den raderas.

🙂