Skapa sidor

1. Logga in till kontrollpanelen.

2. Tryck på Pages som finns under fliken Main. Då kommer du till en lista med alla sidor på webbplatsen samlade i en trädstruktur. De sidor som har ett indrag till vänster är undersidor till ovanliggande sida.

Create pages 1

3a. För att skapa en sida på topp-nivå: Fäll ihop trädet med alla sidor genom att trycka på minustecknet uppe till vänster. Underst i listan med sidor ska det nu stå "New top page". Skriv ett annat namn och tryck på Save.

Create pages 2

3b. För att skapa en undersida: Tryck i trädstrukturen på den sida där du vill ha undersidan. Nu finns där en ruta med texten "New page". Ge sidan ett annat namn och tryck på Save.

Create pages 3

Nya sidor

Nya sidor har inget innehåll och är inte publicerade. De får alla en standard-mall som heter Page. De hamnar alltid sist på sin nivå.

🙂