Skapa sidor

1. Logga in till kontrollpanelen.

2. Tryck på Pages som finns under fliken Main. Då kommer du till en lista med alla sidor på webbplatsen samlade i en trädstruktur. De sidor som har ett indrag till vänster är undersidor till ovanliggande sida.

Create pages 1

3a. För att skapa en sida på topp-nivå: Fäll ihop trädet med sidor genom att trycka på minustecknet uppe till vänster. Underst i listan med sidor ska det nu stå "New top page". Skriv ett namn på sidan och tryck på Save.

Create pages 2

3b. För att skapa en undersida: Tryck i trädstrukturen på den sida där du vill ha undersidan. Nu finns där en ruta med texten "New page". Ge sidan ett annat namn och tryck på Save.

Create pages 3

Nya sidor

I trädet med sidor finns det alltid ett fält och en knapp enligt ovan där du kan skapa en ny sida. Nya sidor har inget innehåll och är inte publicerade. De får alla en standard-mall som heter Page. De hamnar alltid sist på sin nivå. Endast en administratör kan se opublicerade sidor i menysystemet och de visas då med kursiv stil.

🙂