Länk till kontrollpanelen

1. Öppna kontrollpanelen och välj Pages under fliken Main. Listan med trädet av sidor visas.

2. Skapa en ny sida. Kalla den för "Logga in". Det är ett specialnamn som automatiskt byts ut till "Kontrollpanelen" när man är inloggad.

Link to control panel 1

3. Tryck på pennan för att redigera den nya sidans egenskaper.

Link to control panel 2

4. Skriv login.php vid Redirect. Sätt published till Yes. Glöm inte att uppdatera.

Link to control panel 3

5. Kontrollera att länken fungerar.

Inloggad:

Link to control panel 4

Ej inloggad:

Link to control panel 5

🙂