Välja Editor

1. Logga in till kontrollpanelen och tryck på Sites som finns under fliken Main. Då kommer du till en lista med alla webbplatser.

Choose editor 1

2. Tryck på webbplatsens namn eller på pennan ute till höger om webbplatsen. Då ser du inställningarna för den webbplatsen, indelade i flikar. Välj Editor under fliken Content.

Choose editor 2

No editor - just plain HTML:
Choose editor 3

CK Editor:
Choose editor 5

Tiny MCE:
Choose editor 4

3. Spara. Den valda editorn visas nu när innehållet redigeras på webbplatsens sidor.

Man kan även välja Tiny MCE in help mode och CK Editor in help mode, vilket innebär att den valda editorn endast visas när Hjälp-läget är på. När hjälp-läget är avstängt redigerar man då HTML-koden utan editor.

🙂