Templates

Mallar (eng Templates) är centrala för hur webbsidor beter sig, vad som finns på dem och vad man kan göra med dem. Mallarna styr layouten inuti webbplatsernas Skin. Olika områden i mallarna används för text, bild eller annat, t ex moduler och appar. Alla mallar har egna inställningar som kan justeras och påverkar då alla sidor som använder dem i den aktuella webbplatsen.

Mallarna i WebMan består av PHP-kod som webbdesignern skapar och laddar upp. Mallfilerna är globala, dvs de är samma för alla webbplatser i alla databaser, men i varje databas kan olika mallar registreras. Därigenom kan olika webbplatser använda sig av helt olika mallar. På Templates-sidan ser man en lista med alla mallar som är registrerade i den aktuella databasen. Tryck på namnet i listan för att fälla ut mallen och se en förenklad förhandsvisning samt en kort beskrivning av mallens innehåll.

Templates 1

Webbdesignerns ansvar

När webbdesignern skapat och laddat upp en mall måste den registreras i databasen för att vara tillgänglig för sidorna. Det sker genom att trycka på "Register templates" under listan. Data från filerna analyseras då och mallen läggs till i listan. För att registreringen ska bli korrekt måste filerna ha rätt format. Det måste webbdesignern veta om och se till. Förhandsbilden bör också skapas och laddas upp.

Inställningar

Tryck på pennan till höger för att redigera mallens inställningar.

Templates 2

Mallens variabler

Vilka inställningar som kan göras varierar och beror på mallen. Inställningarnas namn på vänstersidan är självförklarande och om man rullar över (dator) eller trycker på namnet (i hjälpläge) kan man se en lite utförligare förklaring.

Sidor som använder mallen

Längst ner innan Update-knappen finns en lista på alla sidor som använder den aktuella mallen. Man kan se sidornas id, namn, permalink och om de är publicerade. Högerpilen är en genväg direkt till sidan och pennan tar dig direkt till sidans egenskaper. Om mallen används av någon sida på en annan webbplats visas en länk dit istället. Om en mall används av någon sida kan den inte avaktiveras eller tas bort från listan med mallar.

Globala data

Det är möjligt att dela vissa data mellan sidor och webbplatser. På sidor som har en mall där globala data är möjliga finns radioknappar med alternativ för det, när man redigerar sidans egenskaper. Det kan finnas sidor med samma mall som har globala data eller inte, men alla som har globala data aktiverat delar på samma data.

Page properties