webman.jpg

Kontrollpanelen

När man loggat in byter loginsidan skepnad och blir till en kontrollpanel istället. Där finns det flikar och under varje flik finns ikoner som länkar till olika administrationssidor. Beroende på vilken sorts användare man är ser kontrollpanelen olika ut. Admistratörer kan se alla flikar och ikoner medan andra användare kan se ett begränsat urval. Över flikarna ser man vilka roller man har och vilka grupper man ingår i. Under kontrollpanelen finns en knapp för att logga ut.

Kontrollpanel

Roller och behörigheter

Om man är administratör ser man allt, men användare med andra roller ser endast de flikar och ikoner som de har tillgång till. En användare kan ha fler roller, t ex Project Member, Newsletter Subscriber och Customer och då visas de ikoner som är relaterade till dessa roller i kontrollpanelen. Om en användare har olika roller i flera webbplatser ser webbplatsernas kontrollpaneler olika ut för den användaren.

Grupper

Alla användare kan, men behöver inte ingå i grupper. Man kan använda grupper för att begränsa access till olika webbsidor, eller för andra saker. Administratörerna bestämmer vilka grupper som finns och vilka användare som ingår i dem.

Språk

Huvudspråket på alla administrationssidor i WebMan är engelska. Webbplatserna kan ha innehåll, dialogrutor, formulär osv på vilket språk som helst, men alla administrationssidor - och sådant som bara administratörer kan se - är på engelska.

Tina Bendelin Mån 25 maj 2020
Oj vad jag lär mig!