Apps

Man kan säga att applikationer i WebMan, appar, är fristående program som körs direkt på webbsidor utan att man behöver ladda ned eller installera något. I de flesta fall har de inbyggda administrationssidor. En administratör kan redigera och publicera appens innehåll på sidan som besökarna sedan kan använda.

Lägga till en app

En app är alltid en del av innehållet på en webbsida och har sitt anvisade område i mallen som används. För att publicera appen måste sidan ha en mall där den ingår. Det är lätt att lägga till en app, allt som behövs är att ändra sidans mall. Mallarna har namn som talar om vilka appar som finns i dem. Ofta vill man begränsa åtkomst till en app så att besökarna först måste logga in för att få använda den. Det gör man helt enkelt genom att publicera sidan endast för de grupper som har access.

Apparna i kontrollpanelen

Appar kan ha egna administrationssidor i kontrollpanelen, men vanligast är att administrationen är inbyggd i själva appen. Då är ikonerna under fliken Apps länkar till helt vanliga sidor, fast de har en mall där appen finns.

Apps

Om inga sidor med appen finns är ikonen inaktiv (grå) och utan länk, men om det finns någon sida med appen någonstans på webbplatsen så är ikonen aktiverad. Finns det flera sidor som använder samma app visas först en lista med dessa sidor (sidor med bildgallerier i bilden nedan). Tryck på en av dem för att gå till den.

App pages

Det kan också vara så att en stor app har många administrationssidor. Då byts fliken Apps ut till appens namn och så ser man ikonerna för dessa administrationssidor i stället. Shop är en sådan app. Med ett tryck på Apps undertill kommer man tillbaka till de andra apparna igen.

Shop icons