Download userfiles

Systemet i WebMan är organiserat runt databaserna. Eftersom WebMan kan hantera många webbplatser samtidigt, alla med olika domännamn, utseende och innehåll är det ganska naturligt att webbplatsens uppladdade filer och dokument hör ihop med den databas som de använder. Filerna är därför organiserade i mappar som har samma namn som databasernas id-nummer.

Undermappar

Inom dessa numrerade mappar finns ytterligare uppdelning av filer som är av samma typ. Alla ljudfiler (audios) för sig, alla bildspelsbilder (slide_images) för sig osv. Filer som hör till en webbsida får antingen webbsidans id-nummer i sitt filnamn eller så hamnar de i ytterligare undermappar med sidornas id som namn. Det hela är mycket strukturerat och gör det lätt att identifiera vad det är för slags filer och var de används. Skulle någon fil saknas eller något annat fel uppstå är det lätt att åtgärda.

Userfiles 1

Ladda ned

På den här sidan kan man enkelt göra en backup och ladda ned alla användarfiler som hör till en databas. Tryck på nedladdningsikonen till höger för att göra det. WebMan packar då ihop mappar och filer till ett zip-arkiv för nedladdning. Man kan bara ladda ned filerna som hör ihop med de databaser där man är administratör. Superadmin kan ladda ned allt på en gång med knappen Download all.

Userfiles 2

Om det finns många och stora filer kan den här processen ta ganska lång tid och kräva mycket resurser av webbhotellets server. Om dessa resurser inte är tillräckliga (avsatt minne, tillräcklig körtid för script etc) kan man stöta på problem så att nedladdningen misslyckas. Man kan då välja att ladda ned någon eller några mappar i taget under Avancerat.

Userfiles 3

Skyddade filer

Man bör ha en sak klart för sig: Så fort man lägger upp något på internet kan vem som helst ladda ned det, kopiera det och sprida det vidare till hela internet om man bara känner till url-adressen. Det är lätt att hitta sådana adresser genom att titta på webbsidans källkod. Om man vill förhindra detta bör filen inte läggas upp alls eller i varje fall inte inom serverns dokument-root. I WebMan kan filer skyddas genom att de placeras på en oåtkomlig plats plats utanför webbplatsens dokument-root. När en användare med access surfar till en skyddad sida hämtar ett script dessa filer utan att länka till dem direkt.