Translations

Webbplatsers innehåll skrivs i vilket språk som helst, men besökare interagerar ofta med själva systemet i WebMan i form av knappar, dialogrutor, formulär, meddelanden etc. Dessa saker måste då visas på webbplatsens inställda språk. På en svensk webbplats ska det stå "Namn" när man uppmanas att fylla i sitt namn, medan det ska stå "Name" på en engelsk. På sidan Translations sker översättningarna för dessa systemelement.

Translations

Så funkar det

Rent tekniskt söker WebMan igenom alla källkodsfiler efter engelska nyckelfraser och sparar dem i en tabell. I en konfigurationsfil bestäms vilka språk som systemet kan ha och utifrån dem så väljs sedan det språk som webbplatsen ska ha i Kontrollpanelen -> Sites. Översättningstabellen i Translations innehåller alla tillgängliga språk från konfigurationsfilen. När sidan visas byts alla engelska nyckelfraser ut till den aktuella översättningen i tabellen. Om man byter webbplatsens språk så ändras även alla översättningar. Om listan inte är fullständig så visas den engelska nyckelfrasen där översättningen saknas. Tabellen i Translations har ett enkelt filter, är paginerad och kan sorteras (vilket gör att man lätt kan hitta fraser som inte översatts).

Nytt språk

Det är mycket lätt för Superadmin att lägga till ett nytt språk. Allt som behövs är att ändra en rad i konfigurationsfilen och lägga till ett fält i databastabellen om det inte redan finns. Sedan behöver man göra alla översättningar, förstås. Det finns ca 340 nyckelfraser i systemet.