Housekeeping

Här finns några administrationssidor som hjälper till att hålla rent och snyggt bland filer och databaser. Genom att slimma och trimma systemet går det snabbare och med färre problem. Man kan kontrollera att filnamn i systemet inte har otillåtna tecken och att länkar fungerar. Här kan man också rensa bort gammalt inneåll genom att ta bort onödiga återställningsbackuper och kontrollera att filer och databaser är synkroniserade.

Housekeeping