Page

Det finns två sätt att navigera till platsen där man ändrar en sidas egenskaper:

 • Kontrollpanelen -> Pages, tryck sedan på pennan i listan till höger om den sida som ska redigeras.
 • Gå till sidan i menyn som vanligt. Underst på sidan finns en informationsruta där man kan se vem som uppdaterat sidan och när det gjordes. Där finns även en kryssruta för publicering samt en edit-penna. Tryck på pennan.

Sidans egenskaper

Varje sida i en webbplats har en mängd egenskaper som kan redigeras. När man redigerar sidans egenskaper ändras inte själva innehållet (om det finns något), däremot kan visningen av innehållet ändras eller döljas.

Page

Page name

Page name är sidans namn som visas i menysystemet. Varje sida måste ha ett namn så att man kan navigera till den. Max 65 tecken, det rekommenderas att hålla namnet så kort som möjligt för att inte menyerna ska bli för breda.

Template

Varje sida måste ha en mall och när man skapar en ny sida får den automatiskt mallen Page. I den här menyn kan man byta mall. Vilka alternativ som finns att välja mellan beror på vilka mallar som är registrerade. Tryck på ordet Template ovanför menyn för att komma till listan med alla mallar (samma som att gå via Kontrollpanelen -> Global -> Templates). Alla mallar har sin egen layout där bilder och innehåll visas på olika platser. Valet av mall kan alltså innebära att sidan byter skepnad helt och hållet, t ex om det finns någon App på sidan.

Title

Title är det som visas i webbläsarens namnlist allra högst upp när man är på sidan. Det är också texten som visas när man gör ett bokmärke. Det är en viktig egenskap därför att Google och andra sökmotorer prioriterar den i sina rankningar. Om man inte skriver något här får Title automatiskt samma värde som Page name. Title kan innehålla en kort beskrivning av innehållet på sidan, gärna med så unika ord som möjligt. Den bör inte vara mer än 65 tecken lång. Alla sidor bör ha egna, unika titlar.

Permalink

Permalink är ett alternativt namn på länken till sidan som är mer läsbart än kryptiska koder och siffror. Här kan man skriva ett kort, förklarande namn för att förenkla för användarna. Bra länknamn är också viktigt för att komma högt upp på sökmotorernas ranking. En ny sida får automatiskt samma permalink som sidans namn, fast med justeringar (konstiga tecken ersätts med giltiga, mellanslag ersätts med "-", och om sidan är en undersida läggs en slash "/" automatiskt in emellan). En slash mellan sidor och undersidor är inte obligatorisk, den är bara till för att göra navigationen tydlig. Man kan ta bort den och man kan skriva vad som helst som permalink, men varje permalink måste vara unik. För att en permalink ska fungera förutsätts att servern har en modul som heter mod_rewrite installerad och att reglerna för omskrivnig av länkar är rätt konfigurerade.

Parent

Parent indikerar var en sida ligger i menysystemet. Alla undersidor har en "förälder" som den ligger under. Man kan flytta sidans placering genom att välja en annan Parent. Sidan blir då sista undersida till den nya föräldern. Den inbördes ordningen på förälderns undersidor kan sedan ändras i listan på Kontrollpanelen -> Pages.

Redirect

Redirect kan innehålla en länk som man automatiskt dirigeras om till, när man väljer sidan i menyn. Om man skriver in en full url (inklusive http:// eller https://) kommer målet för länken att öppnas i ett nytt fönster eller flik. Men om det är en intern länk till någon annan sida på den aktuella webbplatsen öppnas den i samma. Om en sida har en redirect kommer sidans innehåll aldrig att visas. Andra inställningar för sidan, som vilken mall den har osv spelar då ingen roll.

Keywords

Keywords är en gammal kvarleva från internets barndom då man kunde skriva in sökord i webbsidans head-tagg för att får träffar på sökmotorer. Det blev så mycket missbrukat att sökmotorerna helt har slutat använda dem i sina rankingar. Men de kan i vissa fall ändå vara användbara, t ex i egna system för taggningar. Det här är samma nyckelord som man kan skriva på varje webbplats i Sites -> Optimize, men om man skriver något här övertrumfar de webbplatsens. Sökorden skrivs med ett kommatecken emellan.

Description

Description är den korta text som kommer upp i sökmotorernas träfflista. Det är en meta-tagg inom head-taggen som inte syns på sidan. Men det är en viktig text för rankingen och bör vara olika på alla sidor i webbplatsen. Här bör man skriva en text som innehåller en kort, allmän information om sidans budskap och innehåll. Rekommenderad längd är mellan 50 till 160 tecken, gärna med så unika ord som möjligt. Om det inte finns någon beskrivning här gäller den övergripande beskrivningen som finns för hela webbplatsen på Sites -> Optimize.

Published

Published består av tre alternativ: Yes, No och Groups. Välj Yes eller No för att publicera/avpublicera sidan helt. Groups publicerar sidan för de grupper som är aktiverade i rutan "Groups with access to this page". Om det inte finns några grupper eller om ingen grupp valts, så är sidan inte tillgänglig för några besökare. Sidor som är publicerade för grupper visas visserligen i menyn, men de kräver inloggning. När en besökare som inte är inloggad väljer en sådan sida, slussas hen först till inloggnings-sidan, därefter vidare till sidan. Om besökaren loggat in, men inte är medlem i någon grupp med access visas ett meddelande: "Ingen access". Administratörer kan se alla sidor, även de som inte är publicerade eller publicerade för grupper. Sidor som inte är publicerade visas i kursiv stil i menyerna för administratörer.

Likeable

Likeable bestämmer om sidan ska kunna "lajkas". Om sidan är likeable och Social-modulen finns någonstans på sidan (oftast i skinnets footer) så ser man en liten tumme som man kan trycka på. Ett tryck ökar antalet likes och ett tryck till minskar det igen. En besökare kan lajka varje sida max en gång per år eller tills hen tagit bort sina cookies.

Global

Global är ett Ja/Nej-alternativ som bara visas om den valda mallen i Template-menyn har möjlighet att visa globala data eller inte. Med globala data menas applikationsdata som kan visa samma sak på andra sidor som använder samma mall. Det kan t ex vara praktiskt om man har fler webbplatser som ska visa samma nyhetsarkiv eller liknande. Om Global sätts till No kommer nyheterna att vara olika på alla sidor. Mallar som kan ha globala data är t ex Calendar, Events, Links, News, Scripts och Video.

Groups with access to this page

Groups with access to this page visar en lista med alla grupper av kontakter som finns. På en dator kan man Ctl-klicka för att välja en eller flera grupper och på en mobil/platta visas i stället en checklista där man gör sina val. Man kan trycka på ordet Groups ovanför för att snabbt komma till sidan där man redigerar grupperna.

 • De valda gruppernas medlemmar är de som som får access till sidan när Published är satt till Groups.
 • Valda grupper avgör också vilka användare som kan göra kommentarer på sidan om Commentable är satt till Group members.
 • Gruppmedlemmarna i en vald grupp är de som kan få administratörsrättigheter på sidor som har mallar med appar där det tillåts. De måste också ha en användarroll som passar in på sidan t ex gallery_admin om sidan är en gallerisida, eller news_admin om sidan är en nyhetssida. Alla roller med namnet (APP)_admin fungerar.

Commentable

Commentable avgör om det ska vara möjligt för besökare/användare att själva skriva kommentarer på webbsidan. Det förutsätter att sidans mall har Comments-modulen någonstans i sin layout. Om den inte har det spelar den här inställningen ingen roll, inga kommentarer kommer då att synas på sidan. Men om den har det och Commentable satts till något annat än No, så visas ett textfält och en Skicka-knapp som sparar användarens kommentar. Kommentarerna samlas i en lista under detta fält allteftersom de blir fler, med de senaste överst. Varje kommentar får en Svara-länk där andra användare kan svara på kommentaren. Om någon svarar på en kommentar läggs den in under den kommentaren, och svarar man på den kommentaren läggs den i sin tur in under svaret osv. Det hela bildar ett träd av kommentarer. Det finns fyra alternativa inställningar för kommentarer på varje sida. De bildar en trappstegsmodell med stegvis ökade möjligheter för vad som tillåts:

 • No
  Inga kommentarer på sidan (även om mallen har det).
 • Group members
  Tillåter endast medlemmar i de grupper som är kopplade till sidan (i Groups with access to this page) att kommentera och alla andra inloggade användare att se kommentarerna. Besökare som inte är inloggade kan inte se kommentarerna.
 • Any logged in user
  Alla inloggade användare kan kommentera oavsett grupp och alla besökare kan se kommentarerna vare sig de är inloggade eller inte.
 • All
  Alla kan kommentera (även anonymnt) och alla kan även se kommentarerna.

Normalt har man inte ett kommentarfält helt öppet utan att moderera innehållet. Inställningar för hur kommentarer hanteras kan göras på webbplatsnivå, på mall-nivå eller som här på sid-nivå under Avancerat. De möjliga inställningarna som gäller för kommentarer är:

 • max_comments
  Maximalt antal tillåtna kommentarer som en besökare kan göra per session. Förinställt värde är 5.
 • max_user_comments
  Det maximala antalet kommentarer som en inloggad användare kan göra. Förinställt värde är 10.
 • moderate_user_comments
  Avgör om inskickade kommentarer ska visas direkt (false) eller om de måste godkännas/ändras av en moderator först (true). Förinställt värde är true.
 • send_comment_mail_to
  Moderatorns e-postadress dit kommentarerna skickas för att modereras innan de godkänns, ändras eller tas bort. Möjliga värden är site_email, contact_email och admin_email (förinställt) och de motsvarar de tre e-postadresser som definieras i Kontrollpanelen -> Sites. Man kan också skriva e-postadressen till vilken administratör som helst eller till någon användare som har rollen moderator.
 • allow_reply
  Bestämmer om det ska vara möjligt att svara på kommentarerna (true) eller inte (false). Förinställt värde är false.
 • comments_pagesize
  Antalet kommentarer på toppnivå (gäller ej svar) per sida som ska visas. Förinställt värde är 20. Om det finns fler kommentarer än så kan man se de nästa 20 genom att trycka på en länk längst ned.

Anvancerat

Avancerat visar en dynamisk tabell med inställningar, namn (Setting) till vänster och värden (Value) till höger. Det är en likadan tabell som finns på webbplatsnivå och på mallnivå. I texten ovanför denna tabell kan man trycka på Site settings för att komma till inställningarna på webbplatsnivån. Man kan även trycka på länken med den aktuella mallens namn (Page i bilden ovan) för att se inställningarna på mallnivån. Förutom ovan nämnda inställningar för kommentarer kan man lägga till vilka andra variabler som helst i tabellen, även felaktiga. Det gäller att veta namn, typ och vilka värden inställningarna kan ha. Man kan hitta vilka variabler man kan ställa in genom att titta i mallens källkod. Tryck på New setting för att lägga till en ny inställning och tryck på det röda krysset till höger för att ta bort en.

Glöm inte att Spara!

Under alla inställningar finns tre knappar:

 • Delete
  Tar bort sidan, alla dess undersidor och deras undersidor, samt allt innehåll och annat material som skapats på sidan och alla dess undersidor! Det är en kraftfull operation som inte går att ångra.
 • Cancel
  Ångrar allt.
 • Update
  Sparar alla ändringar. Varje gång en sida uppdateras skapas automatiskt en ny sitemap i xml-format i bakgrunden.