Settings

Settings visar en tabell med två kolumner: Setting och Value. Här kan man namnge och spara variabler med inställningar som inte definierats under någon annan flik. Det är ett lite mer avancerat sätt att trimma webbplatsen på detaljnivå. det här sättet att spara variabler finns även för sidmallar och sidor och kallas då för Extra Settings. De värden som skrivs här för webbplatsen skrivs över av dessa om de har samma namn, men olika värden.

Site settings 1

Variablerna i Settings kan variera i antal och ha godtyckliga namn och värden. När de sparas buntas de ihop till ett objekt som lagras i databasen. När webbplatsen senare visas packas objektet upp igen och variablerna får tillbaka sina namn och värden. Det finns några förinställda variabler som man kan ändra, men man bör veta vad man gör. Om värdet är grått är det det förinställda. Man kan lägga till en ny inställning genom att trycka på knappen New setting och man kan ta bort genom att trycka på det röda krysset.

Förinställda värden

De förinställda variablerna finns i en konfigurationsfil som kan ändras av webbdesignern.

 • days_to_remember_login
  Så många dagar man max kan vänta innan man blir utloggad automatiskt. (Förutsätter att man är med i någon grupp som tillåts komma ihåg inloggningen).
 • default_vat
  Så många procent den förinställda momsen ska vara när man skapar en ny produkt i webbshoppen.
 • google_translate
  Om Googles översättnings-ikon som kan översätta hela webbplatsen ska visas i sidfoten.
 • max_login_tries
  Hur många gånger man får försöka logga in utan att lyckas innan man blir spärrad.
 • page_image_picker_thumb_size
  Storleken på tumnagelsbilderna (bredden i pixlar) i Page image picker.
 • send_assignmentmails
  Om mail ska skickas när nya uppdrag skapas eller ändras i projekt-appen.
 • show_updated_date
  Visar datum när webbplatsen är uppdaterad i sidfoten. Möjliga värden: page - visar datum för varje sida, site - visar senaste datum för senaste uppdateringen på hela webbplatsen, false - visar inget.
 • animation_speed
  Hastigheten på animationer i ms (t ex när saker visas/döljs).
 • show_crumbs
  Om brödsmulor med navigationslänkar ska visas
 • help_mode
  Om hjälp-läget är på från start
 • top_animation
  Vilken animationseffekt som visas i huvudet på alla sidor
 • mail_footer_image
  Sökväg och namn på den bild som visas i sidfoten på de mail som genereras automatiskt.

Inställningar på tre nivåer

Det finns tre nivåer på inställningarna:

 • Webbplatsen
  Inställningar under Sites gäller för alla sidor i webbplatsen om inget annat anges för sidmallar eller sidor.
 • Sidmallar
  Inställningar för en sidmall (Template) ändrar alla webbplatsens inställningar för alla sidor som har den mallen.
 • Sidor
  Om en sida (Page) slutligen också har samma inställning övertrumfar den både webbplatsens och sidmallens inställning.

Alla mallinställningar kan göras på webbplatsnivån och på enskilda sidor. En del av inställningarna på webbplatsnivån har ingen verkan på mall- eller sidnivå.

Exempel 1:
För att ändra hur många rader (poster) som ska visas på varje sida vid pagineringar finns det en variabel som heter default_pagesize. Ett värde på 20 ställs in i Site settings som då gör att det förinställda antalet poster per sida är 20 vid alla tillfällen där paginering används. I mallen News (Kontrollpanelen -> Global ->Templates) ställs samma variabel in till värdet 5. Alla sidor som har den mallen får nu 5 poster per sida som det förinställda värdet. På en specifik sida ställs värdet till 10 (vid redigering av sidans egenskaper). Variabeln finns nu på alla tre nivåer samtidigt och beroende på mall och sida får variabeln olika värde.

Exempel 2:
När man redigerar en sida och trycker på en bild för att byta den öppnas Page image picker. I site settings har variabeln page_image_picker_thumb_size det förinställda värdet 140. Det betyder att tumnagelsbilderna som genereras är 140 pixlar breda.

Site settings 2

Om värdet ändras till 100 blir tumnaglarna 100 pixlar breda istället. Fler tumnaglar får nu plats.

Site settings 3

Den här inställningen har bara betydelse på webbplatsnivå, därför att Page image picker inte är en vanlig sida och därför inte heller använder någon mall.