Skin

Ett "Skin" består av några filer som webbdesignern skapat och laddat upp på servern. Filerna som behövs i ett Skin bygger tillsammans upp sidmallarnas inramning och består av minst tre filer: top.php, bottom.php och style.css. De måste alla ligga i en mapp som har skinnets namn.

Variationer

Skinnet styr webbplatsens övergripande utseende och det kan varieras med ett tema (eng Theme) och några inställningar för typsnitt (Fonts). Under webbplatsens flik Skin finns tre huvudområden där man väljer detta. Varje webbplats måste ha ett Skin och ett tema, men typsnitten är valfria. Exemplet i bilden visar 2 valbara skins som kan varieras med 4 teman och några typsnitt.

Skin

Skins

I första avdelningen, Skins, kan man välja vilket Skin som webbplatsen ska använda. Om det endast finns ett enda Skin visas inte den här avdelningen alls. Man väljer genom att trycka på de små förhandsvisningsbilderna. Valt Skin har en röd ram.

Themes

I avdelningen Themes finns på samma sätt små förhandsvisningsbilder att välja emellan. Ett Tema är en alternativ stilmall som förändrar utseendet på en mängd saker och ändrar därmed även känslan och karaktären på hela webbplatsen. Temat med namnet bootstrap är det förinställda temat.

Fonts

Avdelningen för fonter visar en tabell med möjlighet att förändra typsnitt på ett urval av rubriknivåer, där h1 är den största, samt på brödtext och toppmeny. Man kan ändra typsnitt, storlek och vikt. Storleken är relativ och angiven i rem, vikten med en siffra, ju högre siffra desto fetare, men vikten kan bero på typsnittets egenskaper.