Userfiles

Userfiles är en länk till ett avancerat mediebibliotek, där filer kan laddas upp, redigeras och organiseras. Många av WebMans applikationer hanterar dock uppladdade filer automatiskt utan att använda mediebiblioteket. Det går att ställa in så att mediebiblioteket omfattar även dessa filer, men av säkerhetsskäl och för att undvika handhavandefel, brutna länkar, konstiga filnamn eller artefakter mm, är mediebiblioteket förinställt till att bara omfatta de filer som används inom mallarnas innehållsområden. Mediebiblioteket hanterar alltså inte Page images, Slide images, Gallery images, Audios, Files osv utan bara innehåll som läggs in via editorn.

Det går att göra avancerade layouter inne i editorn med bilder och dokument enbart från mediebiblioteket, eller så behöver man inte använda det alls utan låta mallarna sköta det. Det är en fråga om arbetssätt. Fler möjligheter med mediebiblioteket - enklare och snabbare utan. En kombitation av båda sätt rekommenderas.

I WebMan är det möjligt att använda olika mediebibliotek. Ett av dessa är ElFinder. Det är en extern applikation som har sin egen dokumentation.

ElFinder