PHP info

Här visas serverns PHP-version, installerade moduler mm. Det här är ofta den sida man som administratör kontrollerar först för att se att servern fungerar som den ska.

PHP info