User

Det som finns under User-fliken har med användare att göra. Här kan en administratör registrera nya kontakter och ställa in lösenord, dela in användare i grupper och sköta nyhetsbreven samt alla prenumeranter till dem.

User