Groups

På den här sidan finns en lista med användargrupper. Förutom gruppnamnet visas hur många medlemmar varje grupp har och hur många sidor som har gruppen aktiverad. Om gruppen har konfigurerats att tillåta att medlemmarna kan komma ihåg sin inloggning, så visas ett "y" i kolumnen Remember, annars ett "n". Det kan vara vettigt att begränsa den här funktionen till de som verkligen vill ha eller behöver den och som är betrodda. Kryssrutan "Kom ihåg mig" i inloggningsformuläret visas alltid vid inloggning, men för att den ska ha någon funktion måste den som loggar in vara medlem i en grupp som tillåter det. Detta gäller för alla, även administratörer.

Groups

Ny grupp

Skapa en ny grupp genom att trycka på "New group" längst ner. Fyll i namnet på gruppen och eventuellt kryssrutan som tillåter att medlemmarna kan slippa logga in. Om gruppen tillåter det och personen som loggar in kryssar i "Remember me" vid inloggningen, kommer systemet ihåg den personens inloggning i 7 dygn (förinställt värde). Efter den tiden måste en ny inloggning ske. Men om personen går in på webbplatsen (utan inloggning) innan tiden löpt ut, så förlängs den varje gång med ytterligare 7 dygn. Det förinställda värdet (days_to_remember_login) kan ställas in till valfritt värde i webbplatsens inställningar under fliken Settings. När gruppen skapats behöver man lägga in nya medlemmar i den. Det gör man på sidan Contacts, antingen genom att redigera individuella kontakter eller genom att använda filtret där. En grupp utan medlemmar har ingen som helst funktion.

New group

Redigera grupp

När man redigerar gruppens namn kan man se vilka som är med i den listan undertill, ta bort medlemmar med det röda krysset eller redigera en kontakt genom att trycka på pennan. Man kan även se de sidor som har gruppen aktiverad, avaktivera en sida med krysset eller redigera sidans egenskaper via pennan.

Edit group

Ta bort grupp

När en grupp tas bort, raderas bara själva gruppen och dess medlemmar, inte medlemmarnas kontaktuppgifter.

Begränsa sida till en grupp

För att begränsa access till en sida så lägger man först in personerna som ska ha tillgång till sidan i en grupp. När man sedan redigerar sidans egenskaper så aktiverar man gruppen och slutligen publiceras sidan för grupper. Sidan syns då i menyn, men personer som inte är inloggade som trycker på sidan i menyn kommer först till inloggningssidan och slussas därefter vidare till sidan som kontrollerar behörigheten. Om användaren är medlem i gruppen visas sidan, men inloggade personer som inte ingår i gruppen får meddelandet "Ingen access". 

Tillåta en grupp att redigera

Man kan ge användare rättigheter att göra ändringar i en app på en sida. Lägg först in de personer som ska kunna göra ändringarna i en grupp. Redigera sedan sidans egenskaper och aktivera gruppen för sidan. Om en användare som ingår i gruppen också tilldelats rollen som (APP)_admin, där APP är appens namn på sidan (beror på sidans mall), kan hon använda appen och göra ändringar på sidan precis som en vanlig admin.

Rätt att kommentera

De grupper som är aktiverade för en sida är de som kan skriva kommentarer om det finns ett kommentarfält på sidan och Group members är valt under Commentable.