Prenumeranter

Vilka som ska vara mottagare av nyhetsbreven definieras i kontaktregistret i Kontrollpanelen -> Contacts. Alla som har ikryssade rutor i kolumnen NL är användare av typen Newsletter subscriber och kommer att få utskicken. Man kan trycka på kryssrutorna i listan för att markera/avmarkera varje kontakt för sig.

NL Subscriber

Man kan också lägga till rollen Newsletter subscriber under fliken User -> Groups när man redigerar en kontakt.

NL Subscriber role

Använda filtret

I avdelningen Avancerat under filtret på sidan Contacts finns fler sätt att lägga till och ta bort nyhetsbrevsmottagare. Man kan se vilka som är mottagare genom att välja Newsletter subscriber i menyn vid Usertype och sedan trycka på Execute för att göra en filtrering, men här finns också många andra valmöjligheter.

NL Subscribers filter
  • Man kan göra en filtrering och på samma gång göra alla kontakter som hamnar i filtret till nyhetsbrevsprenumeranter.
  • Man kan invertera urvalet av prenumeranter.
  • Man kan skapa en grupp av alla prenumeranter för att komma ihåg urvalet.
  • Man kan byta mellan olika urval genom att filtrera på grupper och göra urvalet till prenumeranter.

Här kan man få experimetera tills man hittar rätt urval till det nyhetsbrev man ska skicka.

Subscribe

En besökare kan själv registrera sitt intresse för att få nyhetsbrev. För att det ska vara möjligt måste man först skapa och publicera en sida som har mallen Subscribe. Den innehåller ett enkelt formulär med en textruta för e-post samt två radioknappar där man kan välja att prenumerera eller avprenumerera sig.

Subscribe

När en besökare registrerar sig på det sättet skickas ett mail till administratören som godkänner/underkänner ansökan. Det är för att undvika spam. Eftersom endast e-postadressen fylls i får en användare som registrerats på detta sätt automatiskt namnet "WebMan User". Det namnet kan man ändra senare, men om många registrerar sig så kan det bli många användare med samma namn.

Kontrollera prenumeranter

Mailet som skickas till administratören innehåller två länkar: Activate subscription som lägger till användaren som nyhetsbrevsprenumerant och Activate subscription and add user som dessutom lägger till rollen User. Administratören behöver inte ens vara inloggad, bara trycka på en av dessa länkar för att godkänna användaren.

Subscribe mail

Vid en avprenumeration skickas ett liknande mail fast till prenumeranten som själv måste verifiera sin avprenumeration. Under alla dessa operationer sker kontroller av befintliga prenumeranter samt spamfiltreringar.