Skins

I WebMan styrs det huvudsakliga utseendet i första hand av ett "Skin". Ett Skin består av några filer och stilmallar skapade av webb-designern. Det kan finnas hur många Skins som helst att välja mellan, men varje webbplats kan bara ha ett i taget. Därutöver kan man ställa in utseende och funktion för varje webbplats separat inom Skinnet. Man kan t ex lägga till och använda andra typsnitt, eller ändra färg och storlek på rubriker, text och bakgrund. Den avancerade användaren kan också skriva egna stilmallar (css) direkt i Webman, utöver de som redan finns i Skinnet. Varje mall och varje sida har dessutom egna inställningar för utseende och funktion.

Sidmallar (Templates)

Varje webbplats har ett Skin och inställningar. Ett Skin kan i princip utformas hur som helst, men det måste ha utmätta platser för sidmallarna i sin layout. Vanligast och enklast är att layouten i ett Skin består av ett huvud (top, header) och en fot (bottom, footer) och att området däremellan reserveras för sidmallarna:

Skin model

Bilden visar hur ett Skin kan vara uppbyggt. Mellandelen (Page Content) är reserverad för sidmallar. Varje webbsida på webbplatsen har en sidmall där sidans innehåll hamnar.

🙂