webman.jpg

Kontrollpanelen

När man loggat in byter loginsidan skepnad och blir en kontrollpanel istället. Överst ser man vilka roller man har och vilka grupper man ingår i. Sedan ser man några flikar och under varje flik finns ikoner som länkar till olika administrationssidor. Beroende på vilken sorts användare man är så ser panelen olika ut. Admistratörer kan se alla flikar och ikoner medan andra användare bara kan se ett begränsat urval. Under panelen finns en knapp för att logga ut.

Kontrollpanel

Roller och behörigheter

Om man är administratör ser man allt, men användare med andra roller ser endast de flikar och ikoner som dessa roller har tillgång till. En användare kan ha flera roller, t ex Project Member, Newsletter Subscriber och Customer och då visas ikonerna som är relaterade till dessa roller i kontrollpanelen. En användare kan också ha olika roller i flera andra webbplatser och då blir kontrollpanelernas innehåll olika för varje webbplats.

Grupper

Alla användare kan, men behöver inte ingå i grupper. Man kan använda grupper för att begränsa access till olika webbsidor, eller för andra saker. Administratörerna bestämmer vilka grupper som finns och vilka användare som ingår i dem.

Språk

Huvudspråket på alla administrationssidor i WebMan är engelska. Webbplatserna kan ha innehåll, dialogrutor, formulär osv på vilket språk som helst, men alla administrationssidor - och sådant som bara administratörer kan se - är på engelska.

🙂
Tina Bendelin 2020-05-25 21:25
🙂