Apps

Man kan säga att applikationer i WebMan, appar, är fristående program som körs direkt på webbsidor utan att man behöver ladda ned eller installera något. I de flesta fall har de inbyggda administrationssidor. En administratör kan redigera och publicera appens innehåll på sidan som besökarna sedan kan använda.

Lägga till en app

En app är alltid en del av innehållet på en webbsida och har sitt anvisade område i mallen som används. För att publicera appen måste sidan ha en mall där den ingår. Det är lätt att lägga till en app, allt som behövs är att välja rätt mall. Mallarna har namn som talar om vilka appar som finns i dem.

Access

Ofta vill man begränsa åtkomst till en app så att besökarna först måste logga in för att få använda den. Det gör man enkelt genom att publicera sidan där appen ligger endast för de grupper som har access.

Apparna i kontrollpanelen

Appar kan ha egna administrationssidor i kontrollpanelen, men vanligast är att administrationen är inbyggd i själva appen. Ikonerna under fliken Apps är länkar till apparnas administrationssidor om det finns några, annars är de länkar till de sidor som har en mall där appen finns.

Apps

  • Om är ikonen inaktiv (grå) och utan länk, så finns det ingen administrationssida och ingen annan sida heller med den mallen.
  • Om man trycker på en aktiv app (blå) som inte har några externa admin-sidor, så länkas man till den sidan där appen ligger.
  • Om man trycker på en aktiv app och appen inte har några externa admin-sidor, men om det samtidigt finns flera sidor som använder samma app, så växlar ikonen först till svart färg, samtidigt som en lista med dessa sidor visas underst (sidor med bildgallerier i bilden nedan). Då kan man gå vidare till någon av dessa (NATUR eller BYGGNADER).

App pages

Appar med flera admin-sidor

Det kan också vara så att en stor app har många administrationssidor. Då byts fliken Apps ut till appens namn (Shop i exemplet nedan) och så ser man tillfälligt ikonerna för alla dessa administrationssidor i stället. Under alla ikoner visas en länk tillbaka till den föregående vyn (APPS). WebMans Shop är en sådan app med många admin-sidor. Alla ikonerna i bilden nedan länkar till olika admin-sidor för shoppen.

Shop icons

🙂