Accounts

Konton (eng Accounts) är en enkel app som kan användas till att hålla reda på hur mycket pengar som finns på olika konton. Den kan användas av flera användare t ex i föreningar och familjer, eller individuellt för att få lite bättre koll på sin ekonomi och den publiceras i de flesta fall inte för besökare som inte loggat in. Alla internetbanker har liknande uträkningar för sina konton, men i Accounts kan man samla många konton från flera olika banker för att få en bättre överblick, och man även lägga till egna konton, föra över, flytta och filtrera transaktioner mm.

Nytt konto

Första gången man öppnar sidan med Account-mallen är listan med konton tom och det totala Saldot för alla konton är 0,00. Tryck på New account för att lägga till ett nytt konto.

No account

Ge kontot ett namn, eventuellt ett nummer och en beskrivning.

New account

Spara kontot. Nu finns kontot i listan, klart för att använda.

🙂