Använda ett konto

Man trycker på pennan till höger för att redigera kontots egenskaper, men för att öppna kontot och arbeta med det trycker man på kontots namn i listan i stället.

Open account

Kontot öppnas. Ett helt nytt konto visar en rad med Saldo 0,00. Tryck på pennan till höger för att ändra om det behövs. Tryck på New row för att lägga till en rad.

New row

En ny rad öppnar sig med några fält och en Spara-knapp.

New row open

Fyll i en notis och in- eller utfältet och tryck på Save för att registrera en transaktion. Om datumet utelämnas fylls dagens datum i automatiskt. Med det gula krysset kan man ångra sig.

Sortera

Man kan sortera raderna med transaktioner genom att trycka överst i kolumnhuvudet. Saldot (Balance) räknas om enligt den nya sorteringen. Som förinställning sorteras listan efter datum med den senaste transaktionen sist i listan.

Sort by date ascending

Tryck en gång till för att vända sorteringen så att den senaste kommer överst.

Sort by date descending
Paginera

Efter en tid kan listan bli lång och då pagineras den automatiskt med så många rader per sida som man anger i menyn över tabellen till höger. 20 rader per sida är det förinställda värdet, i exemplen ovan visas 5 rader. När man öppnar ett konto för att arbeta med det så hamnar man automatiskt på sista sidan där de senaste transaktionerna finns och man kan se det aktuella saldot (7 032,75).

Redigera en rad

Tryck på pennan för att redigera en rad. Ändra och tryck på Update. Alla efterkommande saldon räknas om.

Edit row
Överföring mellan konton

Under tabellen finns en gul Transfer-knapp som öppnar upp en ny rad som man använder för att föra över ett belopp från det aktuella kontot till något annat konto.

Transfer button

Tryck på den. En ny rad öppnar sig underst.

Transfer

Välj vilket konto som beloppet ska föras över till i In-kolumnen. Om det finns fler konton på sidan så visas de i menylistan. Om det finns konton på andra kontosidor så visas även de (Konton 2->Budget). Fyll i hur mycket som ska föras över i Out-kolumnen och tryck sedan på Transfer-knappen. Om datum utelämnas används dagens datum automatiskt. Om notisen också utelämnas blir den automatiskt "Över till" och sedan det mottagande kontots namn (Över till Lönekonto, etc). Det mottagande kontot får en ny rad med datumet och texten "Över från" och sedan det här kontots namn (Över från Kassa, etc) samt beloppet i In-kolumnen.

Arbeta med ett urval

På alla rader i ett konto finns kryssrutor för att markera ett urval av rader. Tryck på kryssrutan i tabellhuvudet för att markera/avmarkera alla rader på en gång. När rader är markerade visas en ruta undertill där man bestämmer vad man ska göra med dem. Man kan kopiera de valda raderna till ett annat konto, man kan ta bort dem, eller så kan man flytta dem till något annat konto.

Select rows

Raderna tas bort helt från kontot och läggs till i det andra kontot.

Filtrera

Ett tryck på Filterlänken ovanför tabellen med transaktioner fäller ned filtret. Här kan man göra ett urval genom att välja från- och till datum, inkludera/exkludera en kategori och/eller en sökfras. Endast rader som matchar filtret visas.

Filter

All In- och utdata samt saldo räknas om och man kan se summeringar och medelvärden över tid.

Filter result

Tryck på Clear och sedan Filter för att tömma filtret och ladda om.

🙂