Använda ett konto

Man trycker på pennan för att ändra kontots namn, nummer och beskrivning, men för att öppna kontot och arbeta med det trycker man på kontots namn i listan.

Open account

Kontot öppnas. Tryck på New row för att lägga till en rad.

New row

En ny rad öppnar sig med några fält att fylla i och en Spara-knapp.

New row open

Fyll i en notis och in- eller utfältet och tryck på Save för att registrera en rad med en transaktion. Om datumet utelämnas fylls dagens datum i automatiskt. Med det gula krysset kan man ångra sig.

Sorterat efter datum

Raderna med transaktioner sorteras automatiskt efter datum med den senaste transaktionen sist i listan. Efter en tid kan listan bli lång och då pagineras den automatiskt med så många rader per sida som man anger i menyn över tabellen till höger, 20 rader per sida i exemplet ovan, 5 rader per sida i exemplet nedan.

More entries

När man öppnar ett konto för att arbeta med det så hamnar man automatiskt på sista sidan där de senaste transaktionerna finns och man kan se det aktuella saldot (872,63).

Redigera en rad

Tryck på pennan för att redigera en rad. Ändra och tryck på Update. Alla efterkommande saldon räknas om.

Edit row

Överföring mellan konton

Under tabellen finns en gul Transfer-knapp som öppnar upp en ny rad som man använder för att föra över ett belopp från det aktuella kontot till något annat konto.

Transfer button

Tryck på den. En ny rad öppnar sig underst.

Transfer

Välj vilket konto som beloppet ska föras över till i In-kolumnen och fyll i hur mycket som ska föras över i Out-kolumnen. Om datum utelämnas används dagens datum automatiskt. Om notisen också utelämnas blir den automatiskt "Över till" och sedan det mottagande kontots namn (Över till Lönekonto). Det mottagande kontot får en ny rad med datumet och texten "Över från" och sedan det här kontots namn (Över från Kassa) samt beloppet i In-kolumnen.

Flytta mellan konton

På alla rader i ett konto finns kryssrutor för att markera ett urval av rader. Tryck på kryssrutan i tabellhuvudet för att markera/avmarkera alla rader på en gång. När några rader är markerade kan de flyttas till något annat konto. Välj konto i menyn bredvid "Move selected rows to" och tryck sedan på knappen.

Move rows

Raderna tas bort helt från kontot och läggs till i det andra kontot.

Filtrera

Filter

Ett tryck på Filterlänken ovanför tabellen med transaktioner fäller ned filtret. Här kan man göra ett urval genom att välja från- och tilldatum, eller skriva en sökfras. Endast rader inom tidsintervallet och/eller med den sökta frasen visas. Bocka i Exclude för att utesluta sökfrasen istället.

Filtered

Byt konto

När man är inne på ett konto så ser man en meny med de existerande kontona överst, med det aktuella kontot valt. Välj ett annat för att byta direkt till det kontot.

Accounts dropdown

Återgå

Tryck på sidans namn längst ned för att återgå till listan med konton.

Back

Summeringen av alla saldon återspeglas under kontolistan.

My accounts
🙂