Importera-Exportera

Man kan ladda upp och importera konton som tidigare sparats som csv-filer (comma separated values). Kalkylprogram som Excel kan importera och exportera såna filer utan problem. Men det finns lite olika standards och format för dessa så man kanske måste testa några gånger innan det blir rätt. I mallen för Accounts kan man ställa in vilket tecken (tab eller semikolon) som ska användas som fältavgränsare.

Importera

Tryck på Upload-ikonen och välj sedan fil att ladda upp och importera. Vid en import gör WebMan sitt bästa för att analysera filen som laddas upp och lägger sedan in raderna i kontot.

Import csv
Choose csv file

Om allt går bra vid importen får vi ett meddelande om detta och saldot uppdateras.

One account

Om det redan skulle finnas registrerade transaktioner i kontot som man importerar till, så läggs de nya transaktionerna ihop med de gamla och sorteras sedan i datumordning.

Exportera

Tryck på ikonen för Exportera i listan med konton för att exportera och ladda ned kontot som en csv-fil (comma separated values). Man kan importera csv-filer till kalkylprogram som Excel för vidare bearbetning och sedan eventuellt importera tillbaks dem till Konton.

Export

Det exporterade kontot öppnat i ett kalkylprogram:

Calc

Och samma fil öppen i ett textredigeringsprogram, här kan man se att semikolon används som fältavgränsare:

Calc csv
🙂