Avancerat

Bloggen är inte bara en plats för att publicera inlägg och nyheter. Man kan ha flera olika bloggsidor med olika funktion, t ex man kan också använda appen som en eventkalender. Tryck på Advanced för att fälla ned och se fler alternativ.

Advanced
 • Publish time
  Här bestämmer man tiden från när inlägget ska publiceras. Det finns tre små blåa knappar till hjälp:
  • Kryssrutan
   Om man bockar ur den så avpubliceras inlägget. Om man bockar i den läggs den aktuella tiden in och inlägget publiceras omedelbart.
  • Kalendern
   Här väljer man ett datum med Datepicker. Ett tryck på Select kopierar in det valda datumet till fältet med publiceringstiden och stänger den.
   Datepicker
  • Klockan
   Här ställer man in tiden med Timepicker. Ett tryck på Done kopierar in tiden till fältet med publiceringstiden och stänger den.
   Time picker
 • Move post to
  Man kan ha hur många bloggsidor som helst. Sidor med samma bloggmall kan innehålla olika inlägg. En bloggsida kanske är en dagbok, en annan ett nyhetsarkiv och en tredje är en eventkalender. Eller så kanske flera olika skribenter har varsin. Om det finns andra bloggsidor så återfinns de i den här menyn och här kan man flytta inlägget till någon av dessa.
  Utöver detta kan sidor som har bloggmallen också ställas in att använda globala data. Bloggsidor som gör det delar på samma inlägg. Det kan t ex vara användbart om man har flera webbplatser och vill visa samma nyheter på alla utan att behöva skriva samma sak på flera platser. Man kan flytta inlägg mellan bloggsidor oavsett om de använder globala data eller inte.
 • Location
  Här skriver man en plats för inlägget eller händelsen. Användbart när bloggen används som eventkalender.
 • End date
  Om en händelse har ett start- och slutdatum skrivs datum för slutet här. Startdatumet är inläggets datum.
 • End time
  Om en händelse har en start- och sluttid skrivs tiden för slutet här. Starttiden är inläggets tid.
 • Admission
  Här kan man skriva hur mycket inträdesbiljetten kostar.
 • Vacancies
  Om händelsen, eventet, har ett begränsat antal platser kan man fylla i det här. Minus ett (-1) innebär att antalet platser inte är begränsat. Varje gång någon anmäler sig till eventet (på en separat anmälningssida) räknas antal lediga platser ner. När man kommit till noll finns inga platser kvar.
🙂