Headlines

I vissa mallar ingår en modul som heter Headlines. Den är kopplad till webbplatsens bloggsidor, och den används för att hämta de senaste rubrikerna från inläggen. Den är tänkt som en nyhetsflash, främst på startsidan, med länkar till inläggen i bloggen. I de mallar som har Headlines finns en meny för att välja i vilken kolumn de ska visas. De har också en egen flik med inställningar för Headlines.

Landing3 headlines

I mallens eller sidans inställningar kan man välja från vilken bloggsida modulen ska hämta rubrikerna ifrån (0 = alla), hur de ska visas mm.

Headlines settings

Headlines
🙂