Calendar

På en sida med mallen Calendar kan varje inloggad användare skapa och redigera kalenderhändelser. Dessa kan vara publicerade så att alla kan se dem eller personliga så att bara användaren själv kan se dem.

Fler kalendrar

Det kan finnas fler kalendersidor med olika händelser. En kalendersida kan t ex innehålla bokningar av en gemensam resurs, medan en annan kan innehålla personliga händelser. Kalendersidor som är globala visar samma händelser på alla dessa sidor och händelserna kan på så sätt delas mellan fler webbplatser. Kalendern har två olika huvud-vyer: Kalender-vy med månadskalender och list-vy. Utseendet liknar kalendern i Blog-appen, men de skiljer sig åt i funktionalitet.

Kalender-vy

Kalendervy

Dagar som har händelser visar ett rött litet nummer med antalet och därefter en händelse per rad inom datumrutan. I kalendervyn bläddrar man mellan månader och år överst och trycker på ett datum för att välja det. Om det finns händelser på den markerade dagen så visas de i en lista under hela kalendern, mer utförligt:

Events of the day
 • Datum (och tid om det finns)
 • Ett rött litet utropstecken för att indikera att en påminnelse kommer att skickas till händelsens ägare. När tiden passerat och påminnelsen är skickad byts det ut mot en grå liten bock för att visa att påminnelsen har skickats. Visas bara när en påminnelse ställts in.
 • Om händelsen är publicerad och sidans (eller mallens) inställning Show owner är inställd på Yes visas händelsens ägare, dvs den som skrivit den.
 • Händelsens rubrik.
 • Beskrivning av händelsen (om det finns någon).

List-vy

List view

I list-vyn visas alla kalenderhändelser utförligt i en lista sorterad med den senaste händelsen först. Observera att även framtida händelser visas.

Sök händelser i kalendern

Det finns ett filter i listvyn som man kan använda för att söka efter händelser i kalendern. Fyll i rutan och tryck på Visa så visas endast de datum som innehåller träffar på filtret.

En kalenderhändelse

Tryck på New calendar event längst ned för att skapa en ny händelse eller på pennan för att redigera en befintlig.

Ny kalenderhändelse
 • Date
  Datum för händelsen (obligatorisk).
 • Time
  Tid för händelsen.
 • Event
  Händelsens rubrik (obligatorisk).
 • Public
  Om händelsen ska vara publicerad så att alla med tillgång till sidan kan se den.
 • Yearly
  Årligen återkommande händelse på detta datum.
 • Description
  En mer utförlig beskrivning på händelsen.

Advanced

Tryck på Advanced för att fälla ned de avancerade inställningarna.

New advanced kalendar event
 • Owner of the event
  En vanlig användare kan inte ändra ägare av händelser, men en admin eller calendar_admin kan se och byta ägare av händelsen.
 • Send reminder mail
  Här kan man välja om händelsen ska generera ett påminnelsemail och när det i så fall ska skickas. I bilden ovan skickas det en timme innan händelsen inträffar.
 • Move calendar event to
  Administratörer kan flytta händelsen till andra kalendersidor, även till globala sådana.
🙂