FAQs

Vanliga frågor, Frequently Asked Questions, är en applikation som finns på många webbplatser. Frågorna i WebMans FAQ-app är indelade i kategorier för att kunna hantera ett stort antal och lättare hitta bland dem. Man kan även ha flera olika FAQ-sidor om det behövs och på så sätt konstruera mycket omfattande manualer i frågeform. Administratörer kan skriva både frågor och svar och alla andra kan skriva frågor som sedan modereras av administratörerna.

Enter question

När en besökare skriver en fråga skickas ett mail med frågan till en administratör för moderering. I mailet finns en länk direkt till frågan.

Moderation mail

Redigera en fråga

Frågan uppdateras med ett svar eller tas bort. Man kan också flytta den till någon annan FAQ-sida om det finns någon eller byta kategori om det skulle behövas. Med ett kryss i Published är den publicerad bland de andra frågorna på sidan.

Moderate

Frågan visas bland de andra frågorna i kategorin.

Show faq
🙂