FAQ-kategorier

Om man som administratör trycker på FAQ-ikonen i kontrollpanelen eller på pennan vid Edit FAQs på en FAQ-sida hamnar man på en sida med alla FAQ-kategorier. Dessa kategorier är samma för alla FAQ-sidor i den aktuella webbplatsen. Man kan se antalet frågor som varje kategori innehåller.

Faq categories

Alla frågor måste höra till en kategori på en sida. Kategorier som innehåller frågor kan inte tas bort. Man kan inte heller ta bort kategorin Other, som är den kategori som alla nya frågor hamnar i om ingen kategori väljs när en ny fråga skrivs. Ett tryck på New FAQ category öppnar ett formulär och där ger man den nya kategorin sitt namn. Besökarna ser inte nya kategorier förrän de innehåller någon besvarad fråga.

New FAQ category
Redigera FAQ-kategorier

Tryck på kategorins namn eller på pennan i listan med kategorier för att redigera den och dess frågor. Överst kan man ändra kategorins namn och därunder visas listan med alla frågor som tillhör kategorin oavsett vilken sida de ligger på. 

Edit faq category

Frågorna kan sorteras genom att dra upp och ned i handtagen till vänster. Det kan finnas bockar i kolumnerna som visar om frågorna är besvarade och publicerade. Tryck på pennan för att redigera frågan eller på krysset för att ta bort den.

🙂