Files

Files är en app för att lagra och dela filer i molnet. Alla sidor som har en mall med den här appen kan innehålla olika filer. Eller så kan sidorna vara globala och visa samma filer, vilket är användbart när man vill ha samma filarkiv på fler webbplatser. Filerna kan visas i två olika lägen, ikon- eller list-vy. I ikon-vyn visas filens namn, medan filens beskrivning visas i list-vyn.

Ikon-vy

File icons

Tryck på en fil för att ladda ned den. Om nedladdningslänken undertill är synlig kan man zippa ihop och ladda ned alla filer på en gång.

List-vy

All redigering sker i list-vyn.

File list

Med ett tryck på New file kan man ladda upp en eller flera filer på en gång. Om man laddar upp fler filer samtidigt får de alla samma beskrivning.

Upload files

Filernas ordning ändras genom att dra och släppa en i taget i listan (desktop) eller genom att trycka på pilarna till vänster (mobil).

Sort files

Redigera en fil

Tryck på pennan i list-vyn för att redigera en fil.

Edit file

Man kan ändra filens namn och beskrivning. Om det finns andra sidor med mallen Files kan man flytta filen till någon av dessa sidor. 

Rättigheter till filerna

Alla filer är skyddade så länge sidan där de ligger inte är publicerad. På sidor som är publicerade för en grupp har endast medlemmarna i gruppen tillgång till filerna för nedladdning. En gruppmedlem som samtidigt är filadministratör (användartypen files_admin) kan även redigera, ta bort och ladda upp nya filer. Filadministratörer kan bara redigera filer på sidor som är publicerade för de grupper som filadministratören ingår i.

Filernas ikoner (tumnaglar)

När en fil laddas upp genereras en förhandsvisningsbild som visar vilken typ av fil det är. Det finns fyra ikon-storlekar att välja mellan i inställningarna: small, medium, large och extra large. Det är relativa storlekar de anpassas efter visningsytan.

 • imageBild
  Filer med ändelsen jpg, jpeg, gif, png, bmp, tif, ai, eps, psd, odg, odi, ico.
 • imageDokument
  Filer med ändelsen doc, docx, odt.
 • imageKalkylblad
  Filer med ändelsen xls, xlsx, ods.
 • imagePresentation
  Filer med ändelsen ppt, pptx, odp.
 • imageLjud
  Filer med ändelsen mp3, wav, ogg.
 • imageVideo
  Filer med ändelsen mpg, ogv, mpeg, qt, mov, avi, swf, mp4, wmv.
 • imageArkiv
  Filer med ändelsen tar, tgz, zip, bz2, sit, rar, 7z.
 • imagePdf
  Pdf-filer med ändelsen pdf genererar en förhandsvisningsbild på första sidan av pdf-dokumentet. Det förutsätter att tillägget image-magic är installerat på servern. Annars genereras en vanlig pdf-ikon.
 • imageText
  Filer med ändelsen txt, css, js, htm, html, rtf, xml, csv, vcf, vcard, samt övriga filer.
🙂