Brutna länkar

Länkar är färskvara och det är vanligt att de inte fungerar. Orsakerna till det kan vara många och det är irriterande för besökare när de inte gör det. Alla länkar i appen Links har därför en status som kontrolleras automatiskt med jämna mellanrum. Om en länk inte fungerar döljs den tillfälligt från besökarna.

Filtrera brutna länkar

Administratörer kan filtrera fram brutna länkar för att åtgärda eventuella fel eller ta bort gamla länkar manuellt. Kryssa i kryssrutan bredvid Brutna länkar och tryck på Execute med Filter action Show filtered links för att se ett urval av dem. Då visas antal gånger länkarna testats och inte fungerat inom parentes i rött, samt den statuskod som returnerades vid testet.

Links filter broken

Lista med brutna länkar

Tryck på länken Brutna länkar bredvid kryssrutan för att se en lista med alla brutna länkar. 

Broken links

Man kan trycka på en länk för att testa den manuellt och då öppnas den i en ny flik. Där kan man t ex se att en webbplats har tekniska problem, men det är inte alltid fallet att man får en så här utförlig felbeskrivning:

Fatal error

Tryck på pennan för att se mer detaljer och eventuellt redigera länken.

Edit broken link

Så fort man uppdaterar en länk manuellt så nollställs antal gånger som länken testats. Om den fortfarande inte fungerar efter det, så upprepas hela den automatiska kontrollprocessen tills den övre gränsen för hur många gånger en länk ska testas innan den automatiskt tas bort har nåtts. För närvarande är den inställd på att testa länkarna 100 gånger innan detta sker.

Statuskoder

När man trycker på en länk för att hämta en webbsida skickas en förfrågan till webbservern och i de flesta fall får man ett svar tillbaka ganska snabbt. Svaret innehåller en statuskod som talar om vad som hände, om det gick bra, eller om man blev omdirigerad etc. Det finns väldigt många statuskoder och därför är de indelad i grupper. De statuskoder som WebMan hanterar är:

 • 1-96
  Olika interna felkoder i WebMan för förfrågan (t ex timeout, inget svar mfl).
 • 2xx
  Statuskoder som börjar med en 2:a indikerar ett korrekt svar.
 • 3xx
  Statuskoder som börjar med en 3:a indikerar att en omdirigering skett.
 • 4xx
  Statuskoder som börjar med en 4:a indikerar ett fel inträffade på klientsidan (felaktig förfrågan eller dylikt).
 • 5xx
  Statuskoder som börjar på en 5:a indikerar att ett fel skett på servern (konfiguration, felprogrammering etc).

Läs mer om statuskoder på webman.se

🙂