Rapporter

Rapporterna som finns i ett projekt visas genom att välja projektet under rapporter. Då ser man en lista med dem.

Report list
 • Id
  Rapportens id med antal uppdrag inom parentes.
 • Rapporterad
  Datum när rapporten genererades.
 • Betald
  Om uppdragen i rapporten är betalda visas betalningsdatum.
 • Förstoringsglas
  Granskar rapporten. Om man behöver ändra i något uppdrag i rapporten kan man då också ta bort rapporten, gå tillbaka till uppdragen, ändra och skapa en ny rapport.
 • Pdf-ikonen
  Granskar rapporten i pdf-format, för nedladdning eller utskrift.

Man kan också trycka på pdf-ikonen direkt i projektlistan.

Reports direct

Ändra betalningsdatum

Tryck på Obetald för att skriva ett betalningsdatum, eller på datumet för att ändra det. Spara.

Report paydate

Granska rapport

Tryck på förstoringsglaset för att granska en rapport. Med Back går man tillbaka till föregående sida och med Delete report tar man bort rapporten. Alla uppdrag i rapporten flyttas då tillbaka till Uppdrag.

Inspect report

Hämta rapport

Tryck på Pdf-ikonen i listan med rapporter för att ladda ned eller skriva ut rapporten.

Pdf report

Logotypen i rapporterna

Logotypen laddas upp med fil-namnet pdf_webbplatsnamn.png. Det behöver man bara göra en gång så kommer den med i alla pdf-utskrifter. Webbplatsens namn är det man skrivit in som Site name i Kontrollpanelen -> Main -> Sites -> Site. Man laddar upp logotypen genom att antingen trycka på webbplatsens logotyp (om Show startpage i Kontrollpanelen -> Main -> Sites -> Options är satt till Yes), eller genom att gå till Kontrollpanelen -> Main -> Sites -> Content. Logotypen ska vara en png-, jpg- eller gif-bild. Den anpassar sin höjd automatiskt och man kan behöva korrigera kvalité och proportioner manuellt innan man laddar upp den.

Access till rapporter

 • Administratörer (admin, projects_admin)
  Har tillgång till alla rapporter.
 • Projektledare (project_member)
  Har tillgång till rapporter i sina egna projekt.
 • Medarbetare, ansvariga (project_member)
  Ser visserligen Rapport-menyn, men nekas access.
 • Kunder (customer)
  Har inte tillgång till Rapporter.
🙂