Status

Man kan se alla data om ett projekt genom att välja det i Status-menyn. Man kan också trycka på info-ikonen i projektlistan för att se projektets status direkt.

Status direct

Projektets status visas i en översikt indelad i tre avdelningar:

  • Projekt
    Alla data om projektet. Länkarna vid Kund och Projektledare länkar till Team.
  • Uppdrag
    Visar hur många uppdrag som finns i projektet, indelade i prioritet samt om de är klara och rapporterade, och hur många timmar de tagit. Överst visas en liggande stapel indelad i olika färger som indikerar dessa indelningars procentuella andel. Länkarna på de olika prioritetsgraderna länkar till projektets Uppdrag, filtrerade enligt prioritet.
  • Rapporter
    Visar hur många rapporter som finns i projektet, hur många som är betalda resp. obetalda och hur många timmar varje rapport innehåller. Överst visas en liggande stapel indelad i olika färger som indikerar de procentuella andelarna.
Status
🙂