Uppdrag

Nytt uppdrag

Ett projekt består av Uppdrag som genomförs. Skapa ett uppdrag genom att först välja ett projekt och sedan trycka på Nytt Uppdrag.

New assignment

Man kan också trycka på stjärnan direkt i projektlistan.

New assignment direct

Ett nytt uppdrag skapas. Välj prioritet och önskat datum när det ska vara klart. Skriv sedan vad som ska genomföras. Om man har en skriftlig kommunikation med en kund kan man med fördel klistra in kundens egna ord från mail eller liknande.

Save assignment

Listan med uppdrag

Uppdragen sparas och visas i en lista. De kan vara hög-, medium- eller lågprioriterade och de ramas in i dessa respektive färger (röd, blå och grön). När ett nytt uppdrag sparats visas även beställningsdatum i prioritetens färg. Den ansvarige för uppdraget sätts från början till projektledaren. Finns det fler projekt visas en meny med en gul knapp undertill, Flytta till, som används för att flytta alla uppdragen i projektet till något annat projekt.

New assignment again

Visningsalternativ

Visningsalternativen består av en meny för filter och en knapp för sortering. Ovanför filtermenyn inom parentesen ser man hur många uppdrag som för närvarande visas i uppdragslistan.

Assignment list

Filter

 • Alla
  Visar alla uppdrag i projektet, klara och ej klara, alla prioriteter.
 • Hög
  Visar bara högprioriterade uppdrag, klara och ej klara.
 • Medium
  Visar bara mediumprioriterade uppdrag, klara och ej klara.
 • Låg
  Visar bara lågprioriterade uppdrag, klara och ej klara.
 • Klara
  Visar bara de uppdrag som är klara, alla prioriteringar.

Sortering

Den runda sorteringsknappen bredvid filtermenyn har fyra lägen. Ett tryck på den stegar runt sorteringen i tur och ordning enligt följande:

 • Datum fallande, prioritet
  De senaste uppdragen visas överst. Finns det fler med samma datum kommer de högst prioriterade överst på det datumet.
 • Datum stigande, prioritet
  De äldsta uppdragen visas överst. Finns det fler uppdrag med samma datum kommer de högst prioriterade överst på det datumet.
 • Prioritet, datum fallande
  De högst prioriterade uppdragen visas överst. Uppdrag med samma prioritet visas i datumordning med de senaste överst.
 • Prioritet, datum stigande
  De högst prioriterade uppdragen visas överst. Uppdrag med samma prioritet visas i datumordning med de äldsta överst.

Redigera uppdrag

Tryck på pennan på ett uppdrag i listan för att redigera det.

Update assignment
 • Beställningsdatum
  Datum när uppdraget skapades
 • Klar datum
  Datum när uppdraget åtgärdades och blev klart
 • Ansvarig
  Här kan en administratör eller projektledare tilldela uppdraget till någon annan projektmedlem. Om Send assignment mails är påslagen (på mall- eller sidnivå) och ansvarig ändrats skickas en notifikation via mail till den nye ansvarige.
 • Flytta till
  Om det finns andra projekt på samma eller på andra sidor kan man välja något av dessa som uppdraget då kommer att flyttas till.
 • Prioritet
  Ändra prioritet om så önskas.
 • Tid
  Här skriver man den ackumulerade tiden som läggs på att slutföra uppdraget i timmar. Observera att minuter skrivs som decimaler. En timme och fyrtiofem minuter skrivs som 1,75.
 • Klar
  Bockas i när uppdraget är utfört
 • Uppdrag
  Beskrivning på det som ska utföras
 • Ågärd
  Beskrivning på det som utfördes

Skapa rapport

Uppdrag som är klara visas i listan med grå bakgrund. När det finns uppdrag som är klara i listan kan man se ytterligare en knapp underst - Skapa rapport. Tryck på den för att skapa en rapport med alla uppdrag som är klara. När man skapar en rapport tas alla uppdrag som är klara bort från uppdragslistan.

Create report
🙂