Uppdrag

I ett projekt finns en mängd saker som ska genomföras. Alla dessa uppdrag samlas i en uppdragslista. Man kan komma till den genom att välja projektets namn under Uppdrag.

Go to assignments 1

Man kan också trycka på projektets namn i projektlistan.

Go to assignments 2

Då visas alla uppdrag i projektet. 

Nytt uppdrag

Tryck på knappen Nytt uppdrag under uppdragslistan för att skapa ett nytt uppdrag i projektet.

Empty assignment list

Man kan också trycka på stjärnan i projektlistan för att skapa ett nytt uppdrag direkt från projektlistan utan att gå via uppdragslistan.

New assignment direct

Formuläret för att skapa ett nytt uppdrag visas.

Save assignment

Välj prioritet och önskat datum när det ska vara klart. Skriv sedan vad som ska genomföras. Om man har en skriftlig kommunikation med en kund kan man med fördel klistra in kundens egna ord från mail eller liknande.

Uppdragslistan

Projektets uppdrag får olika färg beroende på vilken prioritet de har: Hög - röd, Medium - blå, Låg - grön. Projektledaren är den som automatiskt blir ansvarig för nya uppdrag. Datumet när beställningen gjordes, uppdragets id-nummer och den ansvariges namn visas inom ramen för varje uppdrag, liksom beskrivningen av uppdraget. Inom ramen för varje uppdrag finns också en kryssruta som är ikryssad när uppdraget är slutfört. 

Assignment list 1

Om det finns fler projekt på den aktuella sidan eller på andra projektsidor så visas ytterligare en meny underst, med vilken man kan välja ett projekt dit uppdragen i listan ska flyttas. Välj projekt i så fall och tryck på Flytta till för att genomföra flytten.

Move assignment
Visningsalternativ

Visningsalternativen består av en meny för filter och en ikon för sortering. Ovanför filtermenyn inom parentesen ser man hur många uppdrag som för närvarande visas i uppdragslistan.

Assignments options
Filter
 • Alla
  Visar alla uppdrag i projektet, klara och ej klara, alla prioriteter.
 • Hög
  Visar bara högprioriterade uppdrag, klara och ej klara.
 • Medium
  Visar bara mediumprioriterade uppdrag, klara och ej klara.
 • Låg
  Visar bara lågprioriterade uppdrag, klara och ej klara.
 • Klara
  Visar bara de uppdrag som är klara, alla prioriteringar.
Sortering

Sorteringsikonen bredvid filtermenyn har fyra lägen. Ett tryck på den stegar runt sorteringen i tur och ordning enligt följande:

 • Prioritet fallande
  De högst prioriterade uppdragen visas överst. Uppdrag med samma prioritet visas i datumordning med de äldsta överst.
 • Prioritet stigande
  De lägst prioriterade uppdragen visas överst. Uppdrag med samma prioritet visas i datumordning med de äldsta överst.
 • Datum fallande
  De senaste uppdragen visas överst. Finns det fler uppdrag med samma datum kommer de högst prioriterade överst på det datumet.
 • Datum stigande
  De äldsta uppdragen visas överst. Finns det fler uppdrag med samma datum kommer de högst prioriterade överst på det datumet.
Redigera uppdrag

Tryck på pennan på ett uppdrag i listan för att redigera det.

Edit assignment
 • Beställningsdatum
  Datum när uppdraget skapades. Ett tryck på den lilla kalendern med utropstecknet sätter in det aktuella datumet.
 • Klar datum
  Datum när uppdraget åtgärdades och blev klart. Ett tryck på den lilla kalendern med utropstecknet sätter in det aktuella datumet.
 • Ansvarig
  Här kan en administratör eller projektledare tilldela uppdraget till någon annan projektmedlem. Om Send assignment mails är påslagen (på mall- eller sidnivå) och ansvarig ändras skickas en notifikation via mail till den nye ansvarige.
 • Flytta till
  Om det finns andra projekt kan man välja något av dessa, som uppdraget då kommer att flyttas till.
 • Prioritet
  Ändra prioritet om så önskas.
 • Tid
  Här skriver man den ackumulerade tiden som läggs på att slutföra uppdraget i timmar. Observera att minuter skrivs som decimaler. En timme och fyrtiofem minuter skrivs som 1,75.
 • Klar
  Bockas i när uppdraget är utfört.
 • Uppdrag
  Beskrivning på det som ska utföras.
 • Ågärd
  Beskrivning på det som utfördes.
Klara uppdrag

Uppdrag som markerats som klara får en grå bakgrund.

Create report

När det finns uppdrag som är markerade som klara i listan dyker det upp en ny knapp under listan, Skapa rapport. Ett tryck på den samlar alla genomförda (klara) uppdrag och skapar en ny rapport. Uppdragen flyttas från uppdragslistan och kan nu istället hittas under rapporter.

🙂