Redigera kategorier

Scriptkategorierna visas i en paginerad lista med antal script de har inom parentes. Tryck på pennan för att redigera.

Script categories

Här finns det tre möjligheter att ändra:

  • Rename category to:
    Ändrar endast kategorins namn.
  • Delete category, change scripts to category:
    Flyttar länkarna som tillhör kategorin till en annan och tar samtidigt bort den.
  • Delete category, delete scripts
    Tar bort kategorin och alla dess script.
Edit script category

Alla script som tillhör kategorin visas i listan undertill med sidans namn och id inom parentes om de inte är globala. Det finns direktlänkar för att redigera scripten ett och ett med pennan.

🙂