Setlists

Setlists är en musiker-app som håller reda på repertoar och setlistor. Man registrerar låtar och sparar information, anteckningar, noter, ljudfiler och länkar för varje låt i repertoaren. När det är dags för ett gig väljer man ut vilka låtar som ska ingå och bygger sedan en ny setlista med dem. Setlistorna kan sparas och återanvändas, med eventuella justeringar. Man kan flytta runt och ändra låtordningen i setlistorna, ändra och lägga in pauser, etc. Sedan sparas de och laddas ned för utskrift. Varje setlist-sida har sin egen repertoar och sin egen meny. Låtar kan flyttas mellan olika sidor och repertoarer.

Setlistmenyn

Överst på alla setlistsidor finns en setlistmeny.

Setlist menu
 • Songs
  • All songs
   Visar repertoarlistan.
  • New song
   Registrerar en ny låt.
  • Download audios
   Om man tidigare laddat upp ljudfiler, så laddas alla de markerade låtarnas ljudfiler ned som ett ziparkiv.
  • Download scores
   Om man tidigare laddat upp noter, så laddas alla de markerade låtarnas notfiler ned som ett ziparkiv.
 • Setlists
  • All setlists
   Visar en lista med alla tidigare sparade setlistor.
  • New setlist
   Skapar en ny setlista med alla låtar i repertoarlistan som är markerade.
  • --- Lista med setlistor ---
   Alleftersom nya setlistor skapas fylls menyn på här med deras namn. Välj en setlista för att visa den.
  • Select setlist songs
   Gör så att alla låtar i aktuell setlista blir markerade och går sedan till repertoarlistan. Det här alternativet syns bara när en setlista visas.
  • Download setlist
   Laddar ned aktuell setlista som ett worddokument för vidare bearbetning och utskrift. Alternativet syns bara när en setlista visas.

New song

Tryck på knappen New song underst eller välj New song i setlistmenyn för att lägga till en ny låt (song) i repertoaren.

Create song

Formuläret för en ny låt (song) öppnar upp sig. Fyll i och spara.

New song
 • Title
  Låtens namn.
 • Section name
  Kryssa i om det ska vara ett sektionsnamn istället för en låt (t ex "Paus" eller "Extranummer").
 • Groove
  Vilken stil låten har.
 • Bpm
  Tempo i beats per minute.
 • Key
  Tonart.
 • Song description
  Här kan man lägga till extra information, t ex låtens form, solovändor eller anteckningar om hur låten ska presenteras.

Låtarna i repertoaren

Alla låtar (songs) som läggs till hamnar i en lista som visar Title, Groove, Bpm och Key på varje rad. Tryck i tabellens huvud för att sortera listan. Sorteringen sker växelvis stigande och fallande på flera nivåer. Tryck t ex först på Title, sedan på Groove (stil) för att sortera alla låtar i stilordning och på titel i andra hand om de är i samma stil. Låtar som markerats med kryssrutan på vänster sida är de som påverkas av olika händelser t ex när man skapar en ny setlista eller när man laddar ned ljud- och notfiler.

Edit song

Redigera song

Tryck på pennan i listan för att redigera en låt. I Song description kan man på varje låt ha en utförlig design med bilder, länkar och annat material på samma sätt som innehållet på en vanlig webbsida.

Update song

More or Less

Tryck på More för att fälla ned och visa fler alternativ. More ändras till Less som gör att man kan dölja alternativen igen med ett tryck.

More or less

Under More kan man skriva kompositörens och arrangörens namn. Man kan ladda upp ljudfiler (audio), noter (score) och lägga till länkar (link). Om det finns andra sidor som har Setlists som mall kan man också flytta låten till någon av dem genom att välja den i Location.

 • Audio
  För varje tryck på New audio läggs en ny rad till där man kan välja en mp3- eller oggfil att ladda upp. Lägg till så många som önskas. Ta bort ett ljud eller ångra med det röda krysset. Uppladdningen eller raderingen sker först när man trycker på Update.
  New audio
 • Score
  För varje tryck på New score läggs en ny rad till där man kan välja en fil (pdf, jpg, gif, png, doc, docx eller odt) att ladda upp. Lägg till så många som önskas, t ex olika stämmor. Ta bort en fil eller ångra med det röda krysset. Uppladdningen eller raderingen sker först när man trycker på Update.
  New score
 • Link
  För varje tryck på New link läggs en ny rad till där man kan fylla i en länk till vänster och en text att trycka på till höger. Ta bort en länk eller ångra med det röda krysset. Länkar till Spotify, Youtube och Soundcloud får sina egna ikoner automatiskt, alla andra länkar får en globikon vid visningen.
  New link

Låtens attribut

Om det finns sparade attribut som hör till en låt kan man med ett tryck på titeln i repertoarlistan fälla ned och visa låtens beskrivning, filer, noter och länkar. De uppladdade ljudfilerna kan spelas upp direkt.

Song attributes

Skapa en setlista

Kryssa i checkboxarna till vänster i repertoarlistan för att välja vilka låtar som ska vara med och tryck sedan på knappen New setlist, eller välj New setlist i setlistmenyn för att skapa en ny setlista med de valda låtarna.

Ceate setlist
🙂