Setlistor

Ny setlista

När man sparar en ny setlista ger man den ett namn och ett datum. De låtar som är markerade i repertoarlistan är de som kommer med i setlistan, men man kan ändra det när som helst. Tryck på det röda krysset för att ta bort en låt. Välj låt i menyn undertill och tryck på Add för att lägga till den. Ändra låtordningen genom att dra i handtagen på vänster sida. Glöm inte att spara setlistan när den är klar.

Save setlist

En lista med listor

Den sparade setlistan hamnar i listan med de andra. Inom parentesen står antal låtar som ingår i setlistan.

Setlist list

Redigera setlista

Tryck på en setlista för att se och redigera den. Ändra ordning, ta bort och lägg till låtar. När man trycker på titeln på en låt visas låtens attribut på samma sätt som i repertoarlistan. En direkt länk till att redigera låten, (Penna med Edit song) visas också här.

Complete setlist

Tryck på knappen Download eller välj Download setlist i menyn för att ladda ned setlistan i wordformat för vidare bearbetning och utskrift. Delete tar bort setlistan, men inte låtarna.

Setlistmenyn

I menyn visas listan med setlistor med den aktuella markerad. Välj en annan för att gå direkt till den. Under listan med setlistor finns alternativet Select setlist songs. Välj det för att gå till repertoarlistan (Songs) och få de låtar som ingår i den aktuella setlistan markerade där.

Setlists menu setlists
🙂