Categories

Alla produkter måste tillhöra en kategori. Denna kategori kan vara en underkategori till en annan kategori. Alla kategorier utom de som finns på topp-nivån är underkategorier till någon annan. På det sättet bildar de ett träd av kategorier, ungefär som mappar i ett filträd. Underkategorier visas nedanför den kategori de tillhör med ett indrag till vänster. Om det inte finns någon kategori alls kan man inte skapa någon produkt. 

Category tree

Tryck på New Category för att skapa en ny kategori. Alla kategorier kan ha en bild och man kan välja att även visa kategorins namn och beskrivning.

New category
Subcategory

En ny underkategori till den ovanliggande skapas och finns nu tillgänglig så att man kan lägga in produkter i den.

Select category

När besökaren trycker på kategoribilden i shoppen visas alla produkter som ingår i den kategorin och om kategorin har underkategorier visas även de.

🙂