Conditions

Här skriver man vilka villkor som ska gälla vid beställningar på webbplatsen.

Shop conditions

För att en försäljning ska kunna genomföras måste besökaren acceptera dem och i kassan vid checkout finns en kryssruta "Villkor godkända", som besökaren måste kryssa i. Där finns även en länk till köpvillkoren där köparen kan läsa dem.

Inaktivera villkoren

Om "Shop mode" i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Options är inställd på "No prices" gäller inte några köpvillkor och kryssrutan visas inte.

Shop options

🙂