Currency rates

Det här är en sida som visar de dagliga valutakurserna för de aktiva valutorna. Med den övre länken vid "Main currency in shop" tar man sig till webbplatsens inställningar där man kan ställa in webbplatsens huvudvaluta. 

Currency rates

De andra länkarna ändrar den valuta som man vill jämföra kurserna med. I exemplet har man klickat på EUR. Alla de övriga kurserna visas då i förhållande till European euro. Välj SEK för att visa kurserna i förhållande till Swedish krona.

Currency rates 2

På den här sidan kan man se alla valutor och vilken kurs de har haft historiskt ända sedan webbplatsen startades. Det kan vara användbart när man vill kontrollera priser och kurser i gamla beställningar som använt någon annan valuta än huvudvalutan.

🙂